Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 20.02.2020

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u studijskoj posjeti u Vukovaru

City of VukovarCity of Vukovar

U svojstvu članice Ekspertne radne grupe u okviru inicijative za uvođenje Osobe od povjerenja u sistemu podrške žrtvama i svjedocima nasilja u krivičnim i drugim postupcima, ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur od 19. do 21. februara 2020. godine boravi u studijskoj posjeti Hrvatskoj, koja pored Okruglog stola u Vukovaru, obuhvata još niz aktivnosti u ovom gradu.

Pored razmjene dobrih praksi sa institucijama i nevladinim organizacijama koje direktno primjenjuju Osobu od povjerenja cilj studijske posjete je upoznati se direktnije i sa propustima uočenim tokom primjene, kako bi se u zakonskim i proceduralnim rješenjima u Bosni i Hercegovini ti propusti prevenirali.

Organizator studijske posjete je nevladina organizacija Centar ženskih prava Zenica u saradnji sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar i Odjelom za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Vukovaru. Delegaciju iz Bosne i Hercegovine čine predstavnici institucija i nadležnih ministarstava, subjekata zaštite žena žrtava rodno zasnovanog nasilja.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Sastanak ombudsmenke dr. Jasminke Džumhur sa zastupnicom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mirjanom Marinković Lepić

Ombudsmeni na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Sastanak ombudsmenke Jasminke Džumhur sa predstavnicima Alzheimer udruženja „AiR“ - Sarajevo

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović održao konsultativni sastanak o suprotstavljanju trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Tirani na Konferenciji o dijalogu sa mladima u riziku

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine na prijemu povodom Nacionalnog praznika Bugarske

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2020    |    Site Map