Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 24.02.2020

Povreda prava na rad

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine dana 24.09.2019.godine, primili su žalbu Lazić Svjetlane koja se odnosi na Opštinu Stanari zbog nezakonito provedenog Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi opštine Stanari, broj: 02-102-13/19 objavljen u Dnevnom listu „Glas Srpski“ i u „Službenom glasniku Republike Srpske“ , broj: 17/19 od 05.03.2019. godine čime joj je povrijeđeno pravo na rad.

Ombudsmeni su u toku postupka istrage, nakon analize dostavljene žalbe, odgovora nadležnog organa kao i zakonskih propisa, utvrdili da su navodi podnositeljice žalbe osnovani te da joj je povrijeđeno pravo na rad. Navedeno je utvrdio i drugostepeni organ, Odbor za žalbe po čijim rješenjima od 10.06. i 18.07.2019. godine (uvažio žalbu imenovane, poništio rješenje načelnika opštine Stanari o prijemu u stalni radni odnos izabranog kandidata po konkursu i predmet vratio prvostepenom organu na ponovni postupak) , prvostepeni organ – Opština Stanari nije postupio.

Dana, 12.11.2019. godine, ombudsmeni Bosne i Hercegovine su uputili Preporuku broj: P-253/19 Opštini Stanari da postupi po uputi drugostepenog organa, Rješenja Odbora za žalbe od 10.06. i 18.07.2019. godine i Upravnoj inspekciji da preduzme sve mjere iz svoje nadležnosti u cilju praćenja postupanja/nepostupanja prvostepenog organa i pokretanja prekršajnog postupka. Odgovor na preporuku nije dostavljen.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvovala u intervjuu o nestalim osobama

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović prisustvovao sjednici Narodne skupštine Republike Srpske

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i generalnog direktora Univerzitetsko kliničkog centra Republike Srpske

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ombudsmenke za djecu Republike Srpske

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na predstavljanju projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i pomoćnika ministra pravde u Vladi Republike Srpske

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2020    |    Mapa stranice