Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 31.03.2020

Preporuke Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa zaštitom ljudskih prava ranjivih kategorija građana

Protection of vulnerable categories, illustrationProtection of vulnerable categories, illustration

U smislu člana 1. stav 1 Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Institucija ombudsmena je nezavisna institucija uspostavljena s ciljem promocije dobre uprave i vladavine prava, zaštite prava i sloboda fizičkih i pravnih lica, kako je garantovano Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku tog Ustava, i koja će u vezi s tim nadgledati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčko Distrikta BiH.

S ciljem zaštite prava i sloboda ranjivih kategorija građana, ovim putem ističemo sljedeće:

Uvažavajući dosad izdate naredbe Federalnog štaba civilne zaštite Federacije BiH, Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, kao i kantonalnih kriznih štabova, vodeći se uputstvima i preporukama stručnjaka iz oblasti javnog zdravstva, smatramo neophodnim ukazati na potrebu povećanog nadzora i poduzimanja što efikasnijih mjera u odnosu na rizične i osjetljive grupe građana (starije osobe, osobe s invaliditetom, djecu, samohrane roditelje), te osobe koje zbog hroničnih oboljenja, autoimunih bolesti i/ili drugih zdravstvenih teškoća spadaju u rizičnu grupu građana.

Uz puno uvažavanje svih poduzetih aktivnosti s ciljem suzbijanja širenja epidemije bolesti COVID-19 Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine ovim putem ističu da svi nadležni organi imaju povećanu odgovornost prema ranjivim kategorijama stanovništva, te ohrabrujemo nadležne organe da poduzmu odgovarajuće mjere kao što su organizovanje radnog procesa s ciljem zaštite osoba s invaliditetom, omogućavanje održavanja kontakta djece s roditeljem s kojim ne živi, bez obzira na postojeću zabranu kretanja za mlađe od 18 godina i slično, pojačan nadzor osoba starijih od 65 godina, u smislu njihovih potreba za hranom i lijekovima i slično.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine preporučuju poslodavcima da omoguće rad od kuće u svim situacijama u kojima je to moguće za osobe s invaliditetom, roditelje djece i odraslih s poteškoćama u razvoju, odnosno osobe koje se brinu za iste kao i samohrane roditelje. Ukoliko nije moguće organizovati rad od kuće u pojedinim slučajevima preporučujemo da se omoguće najprimjereniji uvjeti koji će osigurati zaštitu zdravlja i prevenciju.

Uvažavajući namjeru nadležnih vlasti da propisivanjem određenih ograničenja suzbiju širenje epidemije bolesti COVID-19 istovremeno želimo istaći da restriktivna ograničenja u odnosu na određene ranjive kategorije mogu dovesti to određenih posljedica po iste. Ovo se prvenstveno odnosi na zabranu kontakata s bliskim srodnicima za osobe s invaliditetom, odnosno za osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, kao i onemogućavanje održavanja kontakata djeteta s roditeljem s kojim ne živi. U vezi s tim, prenosimo stav Specijalne izvjestiteljice Ujedinjenih nacija za prava osoba s invaliditetom, koja smatra da: “Ograničavanje kontakata s bliskim osobama ostavlja osobe s invaliditetom u potpunosti nezaštićene od bilo kojeg oblika nasilja ili zanemarivanja u institucijama.”

Nadalje, stare i iznemogle osobe, kao i osobe s invaliditetom, često ne mogu samostalno funkcionisati i primorane su koristiti različite oblike podrške kao što su dostava hrane, lijekova, različite oblike asistencije, te shodno tome smatramo da je neophodno razmotriti mogućnost i uložiti dodatne napore da se svim navedenim kategorijama omogući nastavak pružanja usluga. Osobama koje pružaju pomoć i podršku potrebno je osigurati zaštitnu opremu.

U danima kada nadležni organi vlasti svih nivoa intenzivno rade na suzbijanju širenja epidemije bolesti COVID-19, neophodno je osobama s poteškoćama, posebno gluhim i nagluhim osobama omogućiti neometan pristup informacijama, odnosno preporukama kriznih štabova. U vezi s tim, preporučujemo da najvažnije preporuke i informacije budu dostupne na znakovnom jeziku.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine smatraju da jedino zajedničko djelovanje građana i nadležnih vlasti može doprinijeti suzbijanju širenja COVID-19, te ovim putem ohrabrujemo nadležne organe vlasti da poduzmu sve potrebne mjere, s tim da poduzete mjere budu pažljivo odmjerene i minimalne za zaštitu javnog zdravlja, posebno ranjivih kategorija građana.

Preporuku objavljujemo u cijelosti (klik na link za preuzimanje).Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učesnica InfoForuma u organizaciji Internacionalnog Burch Univerziteta

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Podgorici na proslavi jubileja Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa predstavnicama delegacije Ukrajinskog ženskog fonda

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ u Kragujevcu na proslavi jubileja Lokalnog ombudsmena grada Kragujevca

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje na obuci o teorijskim i praktičnim pitanjima u predmetima diskriminacije

Ombudsmeni dr. Jasminka Džumhur i dr. Nevenko Vranješ u Rimu na Međunarodnoj konferenciji ombudsmena

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2023    |    Site Map