Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 31.03.2020

Preporuke Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa zaštitom ljudskih prava ranjivih kategorija građana

Protection of vulnerable categories, illustrationProtection of vulnerable categories, illustration

U smislu člana 1. stav 1 Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Institucija ombudsmena je nezavisna institucija uspostavljena s ciljem promocije dobre uprave i vladavine prava, zaštite prava i sloboda fizičkih i pravnih lica, kako je garantovano Ustavom Bosne i Hercegovine i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku tog Ustava, i koja će u vezi s tim nadgledati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine, njenih entiteta i Brčko Distrikta BiH.

S ciljem zaštite prava i sloboda ranjivih kategorija građana, ovim putem ističemo sljedeće:

Uvažavajući dosad izdate naredbe Federalnog štaba civilne zaštite Federacije BiH, Republičkog štaba za vanredne situacije Republike Srpske, kao i kantonalnih kriznih štabova, vodeći se uputstvima i preporukama stručnjaka iz oblasti javnog zdravstva, smatramo neophodnim ukazati na potrebu povećanog nadzora i poduzimanja što efikasnijih mjera u odnosu na rizične i osjetljive grupe građana (starije osobe, osobe s invaliditetom, djecu, samohrane roditelje), te osobe koje zbog hroničnih oboljenja, autoimunih bolesti i/ili drugih zdravstvenih teškoća spadaju u rizičnu grupu građana.

Uz puno uvažavanje svih poduzetih aktivnosti s ciljem suzbijanja širenja epidemije bolesti COVID-19 Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine ovim putem ističu da svi nadležni organi imaju povećanu odgovornost prema ranjivim kategorijama stanovništva, te ohrabrujemo nadležne organe da poduzmu odgovarajuće mjere kao što su organizovanje radnog procesa s ciljem zaštite osoba s invaliditetom, omogućavanje održavanja kontakta djece s roditeljem s kojim ne živi, bez obzira na postojeću zabranu kretanja za mlađe od 18 godina i slično, pojačan nadzor osoba starijih od 65 godina, u smislu njihovih potreba za hranom i lijekovima i slično.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine preporučuju poslodavcima da omoguće rad od kuće u svim situacijama u kojima je to moguće za osobe s invaliditetom, roditelje djece i odraslih s poteškoćama u razvoju, odnosno osobe koje se brinu za iste kao i samohrane roditelje. Ukoliko nije moguće organizovati rad od kuće u pojedinim slučajevima preporučujemo da se omoguće najprimjereniji uvjeti koji će osigurati zaštitu zdravlja i prevenciju.

Uvažavajući namjeru nadležnih vlasti da propisivanjem određenih ograničenja suzbiju širenje epidemije bolesti COVID-19 istovremeno želimo istaći da restriktivna ograničenja u odnosu na određene ranjive kategorije mogu dovesti to određenih posljedica po iste. Ovo se prvenstveno odnosi na zabranu kontakata s bliskim srodnicima za osobe s invaliditetom, odnosno za osobe koje su smještene u ustanove socijalne zaštite, kao i onemogućavanje održavanja kontakata djeteta s roditeljem s kojim ne živi. U vezi s tim, prenosimo stav Specijalne izvjestiteljice Ujedinjenih nacija za prava osoba s invaliditetom, koja smatra da: “Ograničavanje kontakata s bliskim osobama ostavlja osobe s invaliditetom u potpunosti nezaštićene od bilo kojeg oblika nasilja ili zanemarivanja u institucijama.”

Nadalje, stare i iznemogle osobe, kao i osobe s invaliditetom, često ne mogu samostalno funkcionisati i primorane su koristiti različite oblike podrške kao što su dostava hrane, lijekova, različite oblike asistencije, te shodno tome smatramo da je neophodno razmotriti mogućnost i uložiti dodatne napore da se svim navedenim kategorijama omogući nastavak pružanja usluga. Osobama koje pružaju pomoć i podršku potrebno je osigurati zaštitnu opremu.

U danima kada nadležni organi vlasti svih nivoa intenzivno rade na suzbijanju širenja epidemije bolesti COVID-19, neophodno je osobama s poteškoćama, posebno gluhim i nagluhim osobama omogućiti neometan pristup informacijama, odnosno preporukama kriznih štabova. U vezi s tim, preporučujemo da najvažnije preporuke i informacije budu dostupne na znakovnom jeziku.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine smatraju da jedino zajedničko djelovanje građana i nadležnih vlasti može doprinijeti suzbijanju širenja COVID-19, te ovim putem ohrabrujemo nadležne organe vlasti da poduzmu sve potrebne mjere, s tim da poduzete mjere budu pažljivo odmjerene i minimalne za zaštitu javnog zdravlja, posebno ranjivih kategorija građana.

Preporuku objavljujemo u cijelosti (klik na link za preuzimanje).Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map