Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Priopćenje za javnost | 03.04.2020

ENOC i prava djece u vrijeme pandemije Covid-19

Zemlje ENOC-aZemlje ENOC-a

Europska mreža Ombudsmana za djecu utemeljena je 1997. godine u Norveškoj, sa ciljem što bolje zaštite i promocije prava djeteta u Europi, na način kako je to propisano UN Konvencijom o pravima djeteta. Ovu mrežu čine 43 neovisne institucije za zaštitu prava djeteta u 34 europske zemlje, od toga su 23 zemlje članice Europske unije. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine je punopravan član ove mreže.

Europska mreža Ombudsmana za djecu je posebnu pozornost posvetila pravima djeteta u novonastaloj situaciji izazvanoj izbijanjem pandemije Covid 19 i to pravima na obrazovanje, zdravlje, informiranost i pravo na zaštitu od nasilja i zlostavljanja. Ombudsmani Bosne i Hercegovine objavljuju izjavu ove mreže u potpunosti i dalje će od domaćih nadležnih institucija insistirati na senzibilitetu i posebnom obziru kada su pitanju djeca.

Prilog: Izjava Biroa ENOC-a u vezi sa Covid 19Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice