Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 08.06.2020

Saopštenje za javnost

Mediji i Korona virus, ilustracijaMediji i Korona virus, ilustracija

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine u sklopu kontinuiranog praćenja stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i oblasti već obuhvaćene specijalnim izvještajima danas je objavilo mišljenje P-95/20.

U navedenom mišljenju koje se oslanja na ranije objavljeni Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini ukazano je na efekte koje pandemija ''COVID 19'' ima na prava iz radnog odnosa za novinare i radnike u medijima, kao i činjenice koje ukazuju na povećanu izloženost efektima posebno ranjivim grupama.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Sastanak ombudsmena dr. Nevenka Vranješa sa šeficom Kancelarije Misije OSCE-a u Banjaluci

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine na sjednici Komisije za jednakopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sjednici Zakonodavno-pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ u Beogradu na Međunarodnoj konferenciji o zaštiti životne sredine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na informativnoj sesiji o ENNHRI izvještaju za 2024 godinu

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice