Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 08.06.2020

Saopštenje za javnost

Mediji i Korona virus, ilustracijaMediji i Korona virus, ilustracija

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine u sklopu kontinuiranog praćenja stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i oblasti već obuhvaćene specijalnim izvještajima danas je objavilo mišljenje P-95/20.

U navedenom mišljenju koje se oslanja na ranije objavljeni Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini ukazano je na efekte koje pandemija ''COVID 19'' ima na prava iz radnog odnosa za novinare i radnike u medijima, kao i činjenice koje ukazuju na povećanu izloženost efektima posebno ranjivim grupama.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice