Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 08.06.2020

Saopštenje za javnost

Mediji i Korona virus, ilustracijaMediji i Korona virus, ilustracija

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine u sklopu kontinuiranog praćenja stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, kao i oblasti već obuhvaćene specijalnim izvještajima danas je objavilo mišljenje P-95/20.

U navedenom mišljenju koje se oslanja na ranije objavljeni Specijalni izvještaj o položaju i slučajevima prijetnji novinarima u Bosni i Hercegovini ukazano je na efekte koje pandemija ''COVID 19'' ima na prava iz radnog odnosa za novinare i radnike u medijima, kao i činjenice koje ukazuju na povećanu izloženost efektima posebno ranjivim grupama.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur u Moskvi povodom izbora u Rusiji

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ministra MUP-a Županije Posavske Nedić Željka

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića sa predstavnicima EUFOR-a

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu

Ombudsmeni na sastanku s delegacijom GRETA-e

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice