Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 27.07.2020

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović učesnik online konferencije „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“

Prof. dr. Ljubinko Mitrović, ombudsmenProf. dr. Ljubinko Mitrović, ombudsmen

Ombudsmen Bosne i Hercegovine prof. dr. Ljubinko Mitrović učestvovao je na Četvrtoj međunarodnoj naučnoj konferenciji pod nazivom: „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije – Stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“, koja je održana on line u petak, 24. jula 2020. godine.

Na Konferenciji je ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović izložio referat pod naslovom: Komunikacijske procedure uz Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta.

Konferenciju su zajednički organizirali Centar za istraživanje Banja Luka, Institut za uporedno pravo Beograd i Fondacija Friedrich Ebert Stiftung.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović na online konferenciji posvećenoj zaštiti životne sredine

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović na sjednici Odbora za predstavke, prijedloge i društveni nadzor NSRS

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur održala sastanak sa načelnikom Općine Centar Sarajevo Nedžadom Ajnadžićem

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje sjednici Narodne skupštine Republike Srpske

Sastanak ombudsmenke dr. Jasminke Džumhur sa zamjenicom šefa Misije Ambasade kraljevine Holandije

Ombudsmeni na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2020    |    Mapa stranice