Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 30.09.2020

Saopštenje za javnost

Zaštita porodice sa djecom, ilustracijaZaštita porodice sa djecom, ilustracija

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, prof. dr. Ljubinko Mitrović, dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić koriste priliku da pohvale napore Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u cilju donošenja novog Zakona o podršci porodicama sa djecom i uspostavljanja socijalno pravičnijeg i fiskalno funkcionalnijeg sistema zaštite porodice s djecom, sa posebnim naglaskom na izjednačavanje prava djece u Federaciji BiH.

Ombudsmeni ističu da je izuzetno važno pružiti veću podršku porodicama s djecom, posebno kroz ostvarivanje dva osnovna prava - prava na dječji dodatak i prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu. Također, ombudsmeni su mišljenja da bi federalnim zakonom bilo značajno osigurati minimum osnovnih prava iz oblasti zaštite porodice s djecom, dok bi dodatna i izvedena prava u cijelosti bila data u nadležnost kantonima i jedinicama lokalne samouprave.

Ombudsmeni smatraju potrebnim uspostaviti moderan sistem socijalne zaštite usklađen sa mogućnostima društva, zasnovan na ljudskim pravima i jednakim mogućnostima, te ističu da bi Zakon o podršci porodicama sa djecom sasvim sigurno unaprijedio postojeće stanje.

S tim u vezi ombudsmeni podsjećaju i na Specijalni izvještaj o stanju zaštite majke i materinstva na području Federacije BiH, a koji sadrži pregled stanja materinske zaštite, specifično finansijskog aspekta porodiljskih naknada, sa preporukama o optimalnom rješenju i preporukama za moguća rješenja finansiranja porodiljskih naknada i dječijeg doplatka (kompletan izvještaj dostupan na www.ombudsmen.gov.ba.)Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović održao predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na Regionalnoj konferenciji Centra ženskih prava

Učešće institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine na onlajn konferenciji Evropske mreže Ombudsmana za djecu

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur na prezentaciji Izvještaja o indikatorima medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine na Generalnoj skupštini ENNHRI-a

Ombudsmeni prof. dr. Ljubinko Mitrović i Nives Jukić na video-konferenciji „Zaštita ljudskih prava u Evroaziji: razmjena najboljih praktičnih primjera iz rada ombudsmena“

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2020    |    Mapa stranice