Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 16.10.2020

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje na dvodnevnom regionalnom forumu o vladavini prava u Jugoistočnoj Evropi

dr. Jasminka Džumhur, ombudsmendr. Jasminka Džumhur, ombudsmen

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur učestvuje u radu Sedmog regionalnog foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu, koji se održava u Sarajevu u petak i subotu, 15. i 16. oktobra 2020. godine. Tema ovogodišnjeg Foruma je Covid-19 i prava zagarantovana Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Centralni događaj Foruma, čiji su domaćini AIRE Centar i Civil Rights Defenders, predstavlja konferencija na kojoj učestvuju Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, Komesar Vijeća Evrope za ljudska prava, kao i sudije i bivše sudije Evropskog suda za ljudska prava. Učesnici Foruma su i predsjednici i sudije vrhovnih i ustavnih sudova, zaštitnici građana, zastupnici država pred Sudom u Strazburu, predstavnici pravosudnih centara odnosno akademija, predstavnici NVO i istaknuti pravnici iz regiona.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović održao predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na Regionalnoj konferenciji Centra ženskih prava

Učešće institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine na onlajn konferenciji Evropske mreže Ombudsmana za djecu

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur na prezentaciji Izvještaja o indikatorima medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine na Generalnoj skupštini ENNHRI-a

Ombudsmeni prof. dr. Ljubinko Mitrović i Nives Jukić na video-konferenciji „Zaštita ljudskih prava u Evroaziji: razmjena najboljih praktičnih primjera iz rada ombudsmena“

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2020    |    Mapa stranice