Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 20.10.2020

Ombudsmeni prof. dr. Ljubinko Mitrović, dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sastanku Inicijative 2020

Pristup informacijamaPristup informacijama

Na poziv Povjerenika za informacije Republike Slovenije, ombudsmeni Bosne i Hercegovine prof. dr. Ljubinko Mitrović, dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić sa saradnicima učestvovali su na inauguracijskom sastanku svih organa nadležnih za pristup informacijama iz regiona u okviru Inicijative 2020 koji je održan on-line u utorak, 20. oktobra 2020. godine.

Teme sastanka su bile fokusirane na pristup javnim informacijama kao važnom alatu za dobro upravljanje, borbu protiv korupcije i podršku saradnji sa civilnim društvom, te jačanje saradnje i razmjenu iskustava u cilju poboljšanja kvaliteta usluga u osiguravanju visokog nivoa zaštite prava na pristup informacijama.

Sastanak je završen usvajanjem Izjave o saradnji za pristup apelacionim vlastima za javne informacije u Inicijativi 2020.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović održao predavanje studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na Regionalnoj konferenciji Centra ženskih prava

Učešće institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine na onlajn konferenciji Evropske mreže Ombudsmana za djecu

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur na prezentaciji Izvještaja o indikatorima medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine na Generalnoj skupštini ENNHRI-a

Ombudsmeni prof. dr. Ljubinko Mitrović i Nives Jukić na video-konferenciji „Zaštita ljudskih prava u Evroaziji: razmjena najboljih praktičnih primjera iz rada ombudsmena“

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2020    |    Mapa stranice