Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 29.12.2020

Preporuka u vezi s prijavom na Javni poziv

Human Rights Ombudsman of Bosnia and HerzegovinaHuman Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine dana 04.06.2020. godine, obratila se žaliteljica žalbom koja je registrovana pod brojem Ž-SA-08-438/20. Žaliteljica u žalbi ukazuje na povredu prava, a u vezi sa njenom prijavom na Javni poziv za odabir korisnika grant sheme: „Razvoj preduzetništva i podrška pokretanju novih startup kompanija na području Kantona Sarajevo“. Kao odgovorna strana označeno je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Nakon provedenog postupka istrage, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su dana, 19.10.2020. godine Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo uputili Preporuku broj: P-198/20 od 24.09.2020. godine sljedećeg sadržaja:

1. Da, poduzme odgovarajuće mjere i aktivnosti, u saradnji sa partnerima, kojim će se preciznije definirati pojedine tačke Smjernica za podnosioce prijava Javnog poziva za odabir korisnika grant sheme u budućim postupanjima, a što se posebno odnosi na uslove Javnog poziva, odnosno osnovne kriterije za prijavu i čiji će sastavni dio bit i sam tekst Javnog poziva koji se raspisuje;
2. Da u roku od 30 dana obavijeste Ombudsmene Bosne i Hercegovine o aktivnostima usmjerenim na realizaciji Preporuke.

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je dana 08.12.2020. godine uputila Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo Urgenciju za realizaciju Preporuke Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: P-198/20 od 24.09.2020. godine, no do današnjeg dana nije zaprimljeno izjašnjenje o poduzetim aktivnostima.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Continued and Strengthened Cooperation between Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina and Ombudsman for Children of Republika Srpska

Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina attending topical session of PABiH’s Joint Committee on Human Rights “Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina”

Ombudsperson Jasminka Džumhur, PhD, attending session of Energy, Mining and Industry Committee of House of Representatives of Federation of Bosnia and Herzegovina Parliament

Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina hold working meeting with Mr Saša Janković

Ombudsperson Jasminka Džumhur, PhD, speaks with Sarajevo Canton Minister of Justice Lejla Brčić

Ombudsman Dr. Jasminka Džumhur at the meeting of the Steering Committee of the project "Promotion of Diversity and Equality in Bosnia and Herzegovina"

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2021    |    Site Map