Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 29.12.2020

Preporuka u vezi s pristupom informacijama

Human Rights Ombudsman of Bosnia and HerzegovinaHuman Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimili su dana 23.09.2020. godine žalbu žalitelja, kojom isti ukazuje na kršenje prava pristupa informacijama, shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 32/01, 48/11). Kao odgovorni organ označena je Javna ustanova Historijski arhiv Sarajevo. U ovom predmetu žalba je registrovana pod brojem Ž-SA-05-796/20.

Nakon provedenog postupka istrage, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su dana, 30.11.2020. godine premijeru Vlade Kantona Sarajevo uputili Preporuku broj: P-219/20 od 21.10.2020. godine sljedećeg sadržaja:

1. Da, shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine poduzme sve adekvatne aktivnosti i mjere kako bi se uspostavila i osigurala dvostepenost postupka kada je u pitanju postupanje po zahtjevima za pristup informacijama u JU Historijski arhiv, te kako bi se donijela odluka po prigovoru žalitelja od 18.09.2020. godine;
2. Da u roku od 30 dana obavijesti Ombudsmene Bosne i Hercegovine o realizaciji Preporuke.

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je dana 21.12.2020. godine uputila Vladi Kantona Sarajevo Urgenciju za realizaciju Preporuke Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: P-219/20 od 21.10.2020. godine, no još uvijek nije zaprimljeno izjašnjenje o poduzetim aktivnostima.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Continued and Strengthened Cooperation between Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina and Ombudsman for Children of Republika Srpska

Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina attending topical session of PABiH’s Joint Committee on Human Rights “Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina”

Ombudsperson Jasminka Džumhur, PhD, attending session of Energy, Mining and Industry Committee of House of Representatives of Federation of Bosnia and Herzegovina Parliament

Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina hold working meeting with Mr Saša Janković

Ombudsperson Jasminka Džumhur, PhD, speaks with Sarajevo Canton Minister of Justice Lejla Brčić

Ombudsman Dr. Jasminka Džumhur at the meeting of the Steering Committee of the project "Promotion of Diversity and Equality in Bosnia and Herzegovina"

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2021    |    Site Map