Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 20.01.2021

Saopštenje za javnost

Stop to sexual violence, illustrationStop to sexual violence, illustration

Seksualno nasilje, prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, predstavlja bilo koji seksualni čin, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njezine seksualnosti, a koji može počiniti druga osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalaze. Karakterizira ga upotreba sile, prijetnje ili ucjene za ugrožavanje dobrobiti i/ili života same žrtve ili njoj bliskih osoba.

(Dostupno na:
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf)

Seksualno nasilje teško krši uživanje ljudskih prava i sloboda oštećenih osoba, osobito njihovih osnovnih prava na život, sigurnost, slobodu, dostojanstvo te fizički i emocionalni integritet i isto ne predstavlja privatni, već društveni problem.

Povodom navoda o seksualnom nasilju, odnosno zlostavljanju žena koji su se prethodnih dana pojavili u medijima, te anonimnih ispovijesti na facebook stranici „Nisam tražila“, Ombudsmeni BiH ukazuju na značaj adekvatne reakcije svih segmenata društva na ovakve prijave, što uključuje: pružanje podrške i zaštite žrtvama nasilja, efikasno i diskretno provođenje istraga, adekvatnu kaznenu politiku i prevenciju.

Bosna i Hercegovina, u skladu sa prihvaćenim međunarodnim obavezama, mora primjenjivati najviše standarde zaštite ljudskih prava u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, posebno seksualnog nasilja, pružiti podršku preživjelima ovog nasilja, i sankcionirati počinioce.

Krivična djela protiv spolnog integriteta, odnosno spolne slobode i morala regulirana su Krivičnim zakonom Federacije BiH (Krivični zakon Federacije BiH, Službene novine FBiH, br. 36/2003, 21/2004 - ispr., 69/2004, 18/2005, 42/2010, 42/2011, 59/2014, 76/2014, 46/2016 i 75/2017.), Krivičnim zakonikom Republike Srpske (Krivični zakonik Republike Srpske, Službeni glasnik Republike Srpske, br. 64/2017 i 104/2018 – odluka Ustavnog suda Republike Srpske) i Krivičnim zakonom Brčko distrikta BiH (Krivični zakon Brčko distrikta BiH, Službeni. glasnik Brčko distrikta BiH, broj 19/2020 - prečišćen tekst) koji u relevantnim odredbama propisuju ta djela, i kazne koje se mogu izreći počiniocima istih. Nadalje, Zakon o ravnopravnosti spolova koji je usvojen 2003. godine propisuje krivično djelo nasilje na osnovu spola, uznemiravanje i seksualno uznemiravanje, kao i prioritet u njihovom procesuiranju i rješavanju.

Navodi izneseni u medijima, odnosno ispovijesti na pomenutoj facebook stranici, ukazuju da postoje problemi u praksi, obzirom da se jako mali broj žrtava seksualnog nasilja odlučuje isto i prijaviti.

Patrijarhalnost i naslijeđeni odnosi između muškarca i žene koje karakteriše strah, sramota, nerazumijevanje okoline, sporost u rješavanju ovih predmeta, te često puta nerazumijevanje organa koji treba da postupaju u ovim predmetima, neki su od uzroka neprijavljivanja značajnog broja slučajeva seksualnog nasilja. Stoga, sigurno je da je veći broj slučajeva silovanja i zlostavljanja od broja u zvaničnim statistikama.

Ombudsmeni BiH ohrabruju sve osobe koje su doživjele neki od oblika seksualnog nasilja, da se obrate nadležnim organima (policija, tužilaštva) prijavom protiv počinitelja, a mogu se obratiti i Ombudsmenima BiH koji će, u skladu sa svojim ovlaštenjima, preduzeti mjere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite žrtava seksualnog nasilja. Istovremeno, Ombudsmeni BiH pozivaju sve nadležne organe da procesuiranju slučajeva seksualnog nasilja pristupe prioritetno i sa posebnom senzibilnošću.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Continued and Strengthened Cooperation between Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina and Ombudsman for Children of Republika Srpska

Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina attending topical session of PABiH’s Joint Committee on Human Rights “Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina”

Ombudsperson Jasminka Džumhur, PhD, attending session of Energy, Mining and Industry Committee of House of Representatives of Federation of Bosnia and Herzegovina Parliament

Ombudspersons of Bosnia and Herzegovina hold working meeting with Mr Saša Janković

Ombudsperson Jasminka Džumhur, PhD, speaks with Sarajevo Canton Minister of Justice Lejla Brčić

Ombudsman Dr. Jasminka Džumhur at the meeting of the Steering Committee of the project "Promotion of Diversity and Equality in Bosnia and Herzegovina"

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2021    |    Site Map