Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 11.02.2021

Ombudsmeni podržavaju inicijativu organizacija civilnog društva za izmjene zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini

Pristup informacijamaPristup informacijama

Otvorena vlast, rukovođena principom transparentnosti i odgovornosti, ogledalo je svakog demokratskog društva.

Pravo na pristup informacijama je temelj vladavine prava i predstavlja pravo svakog pojedinca da zna informacije od javnog interesa. Iako su važeći zakoni o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br: 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13, Zakon o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine, „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br: 32/01 i 48/11 i Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske, „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 20/2001), temeljeni na međunarodnim dokumentima, činjenica je da su prevaziđeni i ne odgovaraju potrebama savremenog društva i digitalnog doba u kojem živimo i radimo.

Podsjećamo da su Ombudsmeni u decembru 2019. godine izdali „Specijalni izvještaj o iskustvima u primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini“, koji je dostavljen svim javnim organima vlasti u Bosni i Hercegovini, koji su bili obuhvaćeni istraživanjem. Jedna od preporuka Ombudsmena odnosila se i na potrebu usvajanja novih zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, a imajući u vidu nalaze Stručnog izvještaja „Unapređenje prava pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini“ od 19.02.2018. godine Taiex - IPA, ENI -Taiex stručne misije. Stoga postoji potreba za poduzimanjem proceduralnih radnji u cilju donošenja novih zakona o slobodi pristupa informacijama, koji će u cijelosti biti usklađeni sa međunarodnim standardima.

Ombudsmeni u potpunosti podržavaju inicijativu organizacija civilnog društva, te pozivaju Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo pravde Republike Srpske da pristupe izradi novih zakonskih propisa, uz uvažavanje stavova relevantnih institucija i organizacija.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni s ekspertnim timom SIGMA o stanju u javnoj upravi Bosne i Hercegovine

Sastanak Ombudsmenke dr. Jasminke Džumhur sa zastupnicom u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i Direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta prof. dr. Enesa Hašića

Ombudsmenke na svečanosti obilježavanja jubileja Pravnog fakulteta u Sarajevu

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur panelista regionalne konferencije Temelj ljudskih prava: Djelotvorne institucije za zaštitu ljudskih prava zapadnog Balkana

Dopis Povjerenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice