Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Priopćenje za javnost | 18.02.2021

Omogućiti auto školama da mogu vršiti obuku u oba entiteta

Ombudsman za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Instituciji ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine se dana 10.11.2020. godine, obratila Auto škola iz Federacije Bosne i Hercegovine povodom diskriminacije prilikom organiziranja polaganja i priznavanja vozačkog ispita na teritoriji Republike Srpske. Suštinu žalbe predstavlja da kandidati koji se osposobljavaju u auto-školi iz Jajca, a imaju prebivalište u Republici Srpskoj, konkretno u opštinama Kupres, Ribinik, Šipovo i Mrkonjić Grad, imaju problem, u smislu da nakon prijave ispita, nadležno tijelo im ne omogućava pristup ispitu u istom vremenskom periodu kao i kandidatima koji se osposobljavaju u drugim auto-školama. Isto tako, auto škole iz Republike Srpske ne mogu bez posebnog odobrenja izvoditi obuku na području kantona Federacije Bosne i Hercegovine. Institucija ombudsmana je nakon provođenja postupka istrage, dana 14.01.2021. godine, uputila Zavodu za obrazovanje odraslih Republike Srpske i Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Preporuku (P-32/21) kojom ih je pozvala da u međusobnoj komunikaciji i suradnji i sa nadležnim kantonalnim tijelima za oblast saobraćaja, nađu adekvatno rješenje za problem priznavanja vozačkih dozvola nezavisno iz kojeg entiteta auto-škole potiču, poštujući načelo učinkovitosti javne uprave.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmani s ekspertnim timom SIGMA o stanju u javnoj upravi Bosne i Hercegovine

Sastanak Ombudsmanke dr. Jasminke Džumhur sa zastupnicom u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Sastanak ombudsmana prof. dr. Ljubinka Mitrovića i Direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta prof. dr. Enesa Hašića

Ombudsmanke na svečanosti obilježavanja jubileja Pravnog fakulteta u Sarajevu

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur panelista regionalne konferencije Temelj ljudskih prava: Djelotvorne institucije za zaštitu ljudskih prava zapadnog Balkana

Dopis Povjerenika za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice