Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 21.07.2021

Preporuka Upravnoj inspekciji-Vlade Brčko distrikta BiH, Ureda gradonačelnika

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Dana, 16.12.2020. godine, stranka iz Brčkog obratila se instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, u vezi ne postupanja Vlade Brčko distrikta, Ureda gradonačelnika - Upravne inspekcije po zahtjevu imenovanog od 1.10.2019. godine.

Nakon provedenog postupka istrage, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su dana, 30.6.2021. godine Uredu Gradonačelnika, Upravnoj inspekciji Brčko distrikta BiH uputili Preporuku broj: P-183/21 sljedećeg sadržaja:

1. Da odmah, bez odlaganja vezano za pismeno obraćanje A.G. od dana 1.10.2019. godine postupi po Rješenju Apelacijske komisije Brčko distrikta BiH broj predmeta: UP-II-33-0000180/19, broj akta: 01.7-0244MS-002/19 od 15.11.2019. godine i da o istome informiše žalitelja;

2. da u roku od 8 (osam) dana, od dana prijema ove preporuke obavijesti Ombudsmene Bosne i Hercegovine o načinu ispoštovanja ove preporuke.

U toku je praćenje preporuke P-183/21.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur u Moskvi povodom izbora u Rusiji

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ministra MUP-a Županije Posavske Nedić Željka

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića sa predstavnicima EUFOR-a

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu

Ombudsmeni na sastanku s delegacijom GRETA-e

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice