Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 21.07.2021

Preporuka Direktoru Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Park” d.o.o

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Dana, 09.06.2020. godine, Institucija Ombudsmena je zaprimila žalbu u vezi ne dostavljanja dokumentacije Poreznoj upravi od strane Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. a radi sticanja prava na starosnu penziju.

Nakon provedenog postupka istrage, Ombudsmeni su dana, 07.07.2021. godine Direktoru Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Park” d.o.o uputili Preporuku broj: P-175/21 sljedećeg sadržaja:

1. Da u koordinaciji sa raspoloživim kapacitetima zaposlenih po prijemu ove preporuke dostave Porezenoj upravi sljedeću dokumentaciju za Pašić Tarika i Kovač Omera, a sve radi ostvarivanja penzije:
- Obrazac MIP mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama;
- Plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak;
- M4 obrazac.

2. Da u roku od 30 (trideset) dana, od dana prijema ove preporuke obavijesti Ombudsmene Bosne i Hercegovine o načinu realizacije iste.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur u Moskvi povodom izbora u Rusiji

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ministra MUP-a Županije Posavske Nedić Željka

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića sa predstavnicima EUFOR-a

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu

Ombudsmeni na sastanku s delegacijom GRETA-e

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice