Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 29.07.2021

Omogućiti povrat poreza za lica koja žive u jednom a rade u drugom entitetu

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

U predmetu broj Ž-BL-06-321/21, po žalbi S.D. iz Istočnog Novog Sarajeva, Ombudsmeni su razmatrali pitanje ostvarivanja prava na povrat poreza za lica koja žive u jednom a rade u drugom entitetu. Konkretnije, podnositeljica žalbe je koristeći kredit Investiciono razvojne banke (IRB) Republike Srpske kupila stan u Istočnom Sarajevu, ali ne može ostvariti povrat poreza na kamatu, na koju ima pravo kao građanin koji prvi put kupuje stambenu jedinicu na kredit, jer radi u Sarajevu (Federacija Bosne i Hercegovine). Njeni doprinosi na platu se uplaćuju u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine ne može da refundira kamate za stanove koji se nalaze na teritoriji Republike Srpske. Smatrajući da građani zbog svog izbora posla ili prebivališta ne bi trebali biti dovedeni u drugačiji, odnosno, neravnopravan položaj, Ombudsmeni su uputili preporuku (P-189/21) Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u okviru svojih nadležnosti razmotre mogućnost usklađivanja ili izmjene postojećeg zakonskog okvira sa ciljem rješavanja zahtjeva za povrat poreza građana koji žive u jednom, a rade u drugom entitetu.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur u Moskvi povodom izbora u Rusiji

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ministra MUP-a Županije Posavske Nedić Željka

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića sa predstavnicima EUFOR-a

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu

Ombudsmeni na sastanku s delegacijom GRETA-e

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice