Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 30.07.2021

Utvrđena neažurnost i nedosljednost u postupanju javnih organa u rješavanju radno- pravnog statusa podnositeljice žalbe

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Ombudsmenima se obratila podnositeljica žalbe nezadovoljna načinom rješavanja svog radno pravnog statusa od strane nadležnih. Stalna obraćanja Instituciji ombudsmena ukazuju da podnositeljica žalbe smatra da su prekršena njena prava, da se sve zasniva na ,,dobroj volji“ i odgovorima u kojima nema nikakvih konkretnih informacija. Podnositeljica žalbe navodi da joj je Rješenjem FZ PIO/MIO broj: FZ4/2/2-35-2-24951-4/19 od 26.06.2019. godine priznata II kategorija invalidnosti- promjenjene radne sposobnosti.

U konkretnom slučaju Ombudsmeni su utvrdili da postoji neusaglašenost odluka koji su na snazi, a kojima se rješava radno pravni status podnositeljice žalbe i to nesklad između odluka Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko- sanskog kantona i škole kao poslodavca. Ministarstvo donosi nove Pedagoške normative i standarde. Međutim nijedan akt nije usaglašen sa novima Pedagoškim normativima i standardima, iako je proteklo više od 6 mjeseci od njihovog usvajanja. Pedagoški normativi i standardi ne mogu se posmatrati i tumačiti izolovano i selektivno.

U skladu sa pozitivnim propisima i načelom dobre uprave, obaveza organa uprave je da postupa isključivo po zakonu, vodeći računa o ostvarivanju i zaštiti prava građana, a u vezi s tim i da stručno i efikasno pruža odgovore na njihove zahtjeve. Organi uprave su dužni da, u okviru svojih zakonom određenih nadležnosti, postupaju po zahtjevima građana na dosljedan način, poštujući opravdana i razumna očekivanja koja građani imaju. Ukoliko postoje objektivni i odlučni razlozi za drugačije postupanje u konkretnom slučaju, oni moraju biti obrazloženi. Istovremeno, svaki neblagovremen postupak javnih organa i nepostupanje po primljenim zahtjevima predstavlja povredu prava građana i akt loše uprave. Činjenica da organ uprave ne raspolaže dovoljnim resursima za vršenje funkcije, u pogledu osoblja, prostora ili opreme, ne smije da predstavlja prepreku građanima u ostvarenju njihovih prava i zaštiti posrednih ili neposrednih interesa, te oni ne mogu snositi posljedice tih okolnosti, već organ uprave mora učiniti sve što je u njegovoj mogućnosti i nadležnosti da obezbjedi sredstva za adekvatno obavljanje svoje funkcije.

Standard dobre uprave ne dozvoljava nečinjenje i pasivnost, već traži aktivan, angažovan stav prema obavljanju poslova iz svog djelokruga i zakonito vršenje tih poslova radi ostvarivanja cilja zbog koga su organu data javna ovlašćenja. Organi koji vode postupak su dužni da obezbjede uspješno i kvalitetno ostvarivanje i zaštitu prava i pravnih interesa fizičkih lica, pravnih lica i drugih stranaka.

Ombudsmeni su mišljenja da Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko- sanskog kantona i JU Opća gimnazija ,,Bosanska Krupa“, kao poslodavac nisu sproveli do kraja propisane i nužne službene radnje u cilju usaglašavanja odluka i rješavanja radno pravnog statusa podnositeljice žalbe iz razloga koje nije skrivila podnositeljica žalbe, što nedvosmisleno ukazuje na neažurnost i nedosljednost u postupanju, a time i na povredu principa dobre uprave i prava podnositeljice žalbe kao lica kojem je promjenjena radna sposobnost.

Ombudsmeni su izdali preporuku P-186/21 Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko- sanskog kantona i JU Opća gimnazija ,,Bosanska Krupa“ da odmah, bez odlaganja preduzmu sve radnje u okviru svoje nadležnosti kako bi se izvršilo donošenje i usaglašavanje propisa kojim se definiše radno- pravni status podnositeljice žalbeVažni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmeni prof.dr. Ljubinko Mitrović i dr. Jasminka Džumhur u Moskvi povodom izbora u Rusiji

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića i ministra MUP-a Županije Posavske Nedić Željka

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović posjetio Odgojno-popravni dom za maloljetnike u Orašju

Sastanak ombudsmena prof. dr. Ljubinka Mitrovića sa predstavnicima EUFOR-a

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu

Ombudsmeni na sastanku s delegacijom GRETA-e

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice