Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 09.09.2021

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksuOmbudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu

Predsjedavajući ombudsmen Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović učestvuje u radu redovnog godišnjeg savjetovanja Srpskog udruženja za krivničnopravnu teoriju i praksu koje se na temu „Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa)“ održava u periodu od 9. do 11. septembra ove godine na Zlatiboru.

Ombudsman Mitrović na ovogodišnjem Savjetovanju Udruženja izlaže na temu: „Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske“.

Cilj organizatora je da se na skupu stručno - kritički razmotre i teoretski i praktični aspekti ne malog broja otvorenih pitanja koja se tiču načina normiranja i primjene normi kojima se na adekvatan način štite prava ovih procesnih subjekata. Pored problematike krivičnopravnih aspekata zaštite žrtava krivičnih djela u okviru Savjetovanja biće održana i dva okrugla stola na teme „COVID 19 i funkcionisanje pravosuđa (iskustva i preporuke)“ i „Zakon o maloljetnim učiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti maloljetnih lica (15 godina posle)“.

Ovogodišnje Savjetovanje Udruženja održava se u saradnji sa Misijom OSCE-a u Srbiji, Pravosudnom akademijom iz Beograda i Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda, a u njegovom radu, u svojstvu referenata i gostiju, učestvuju eminentni predstavnici krivično-pravne nauke i prakse.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sastanku sa predstavnicima u okviru projekta „EU za ljudska prava i anti-diskriminaciju u BiH“

Ombudsmeni u Ljubljani učestvuju na Petoj regionalnoj konferenciji tijela za ravnopravnost jugoistočne Evrope

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur održala sastanak na temu govora mržnje

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na obilježavanju godišnjice NVO „Centar ženskih prava“ iz Zenice

Ombudsmenka dr Jasminka Džumhur na sastanku s direktorom Centra za socijalni rad Zenica

Sastanak ombudsmenke dr. Jasminke Džumhur s ministrom Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice