Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmana | 09.09.2021

Ombudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za kaznenopravnu teoriju i praksu

Ombudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za kaznenopravnu teoriju i praksuOmbudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović na godišnjem savjetovanju Srpskog udruženja za kaznenopravnu teoriju i praksu

Predsjedavajući ombudsmen Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović učestvuje u radu redovnog godišnjeg savjetovanja Srpskog udruženja za kaznenopravnu teoriju i praksu koje se na temu „Oštećeno lice i krivičnopravni instrumenti zaštite (međunarodni pravni standardi, norma i praksa)“ održava u periodu od 9. do 11. rujna ove godine na Zlatiboru.

Ombudsman Mitrović na ovogodišnjem Savjetovanju Udruženja izlaže na temu: „Naknada štete nastale po osnovu neosnovanog lišenja slobode u kaznenom zakonodavstvu Republike Srpske“.

Cilj organizatora je da se na skupu stručno - kritički razmotre i teoretski i praktični aspekti ne malog broja otvorenih pitanja koja se tiču načina normiranja i primjene normi kojima se na adekvatan način štite prava ovih procesnih subjekata. Pored problematike kaznenopravnih aspekata zaštite žrtava kaznenih djela u okviru Savjetovanja biće održana i dva okrugla stola na teme „COVID 19 i funkcioniranje pravosuđa (iskustva i preporuke)“ i „Zakon o maloljetnim učiniocima kaznenih djela i kaznenopravnoj zaštiti malodobnih lica (15 godina poslije)“.

Ovogodišnje Savjetovanje Udruženja održava se u suradnji sa Misijom OSCE-a u Srbiji, Pravosudnom akademijom iz Beograda i Institutom za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda, a u njegovom radu, u svojstvu referenata i gostiju, učestvuju eminentni predstavnici kazneno-pravne nauke i prakse.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur učesnica treće Krems konferencije o demenciji

Sastanak ombudsmanke Džumhur sa predstavnikom centra za izgradnju integriteta

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur prisustvuje 24. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Ombudsmanke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sastanku sa predstavnicima u okviru projekta „EU za ljudska prava i anti-diskriminaciju u BiH“

Ombudsmani u Ljubljani učestvuju na Petoj regionalnoj konferenciji tijela za ravnopravnost jugoistočne Europe

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur održala sastanak na temu govora mržnje

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice