Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Priopćenje za javnost | 13.10.2021

Preporuka Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Ombudsman za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je dana 27.04.2021. godine zaprimila žalbu koja se odnosila na navodne povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 59/09, 66/16) u smislu mobinga a u vezi sa povredama prava iz radnog odnosa i postupanjima na radnom mjestu vezano za premještaje u Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su nakon provedenog istražnog postupka zaključili da se u konkretnom slučaju radi se o većem broju internih akata čije posljedice treba posmatrati u njihovoj ukupnosti i u svjetlu njihovih efekata na podnositelja žalbe, a što je on nesporno doživio kao degradaciju u odnosu na njegov prethodni radni status (podnositelj žalbe se godinama „privremeno“ premještao sa rukovodećeg radnog mjesta - šefa Grupe na niže radno mjesto stručnog savjetnika a što je po njega imalo za posljedicu i finansijsku štetu). Slijedom prethodno navedenog Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputili preporuku broj P-191/21 od 06.08.2021. godine :

• da odmah po prijemu ove preporuke prekine s praksom izdavanja naloga za privremeno obavljanje poslova na drugom radnom mjestu odnosno praksom zaduživanja nalogom za obavljanje poslova drugog radnog mjesta;
• da odluke o premještaju donosi temeljem Pravilnika o premještaju zaposlenih u Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje kojim se i uređuje postupak premještaja zaposlenih u Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje,
• da konkretan predmet razmotri ne samo u svjetlu pozitivnih propisa koji neposredno regulišu rad Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine, nego i u svjetlu Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini;
• da najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ove preporuke obavijesti Ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine o poduzetim aktivnostima u cilju realizacije ove preporuke.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na svečanoj večeri u Austrijskoj ambasadi u Sarajevu

Ombudsmanka Nives Jukić na sastanku u organizaciji Direkcije za europske integracije

Ombudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović na završnoj konferenciji projekta „Studentskom praksom brže do posla“

Ombudsman Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje nastavku 19. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Sastanak ombudsmanke dr. Jasminke Džumhur s ministricom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Ombudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović učesnik Okruglog stola „Izvorni Dejton“

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice