Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 13.10.2021

Preporuka Vladi Zeničko-Dobojskog Kantona i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog Kantona

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila je dana 06.01.2021. žalbu koja se odnosila na Oglas za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih i srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona koji je objavilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona. Podnositelj žalbe je izražavao nezadovoljstvo u vezi sa kriterijem koji se odnosio na mjesto prebivališta kandidata.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine su nakon provedenog istražnog postupka istakli stajalište da je članom 6, stav (4) Zakona o vladinim i ministarskim imenovanjima propisano da kriteriji za imenovanje na bilo koju poziciju u reguliranom organu moraju biti relevantni i odnositi se na poziciju koja se popunjava, te moraju jasno pokazati kako su relevantni za udovoljavanje potreba reguliranog organa za koji se predlaže imenovanje, te da su s tim u vezi primarni kriteriji koji se odnose na stručne kvalifikacije i što kvalitetnije obavljanje zadataka a što je kada je u pitanju prebivalište veoma upitno, te uputili preporuku broj P-201/21 od 26.08.2021. godine Vladi Zeničko-Dobojskog Kantona i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog Kantona:

• da se prilikom raspisivanja konkursa za članove školskih odbora preispita sporni kriterij u skladu sa zaključcima iz ove preporuke;
• da u roku od (30) dana od prijema ove preporuke Ombudsmane Bosne i Hercegovine obavijeste o preduzetim aktivnostima u cilju realizacije izdate Preporuke.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na svečanoj večeri u Austrijskoj ambasadi u Sarajevu

Ombudsmenka Nives Jukić na sastanku u organizaciji Direkcije za evropske integracije

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović na završnoj konferenciji projekta „Studentskom praksom brže do posla“

Ombudsmen Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje nastavku 19. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Sastanak ombudsmenke dr. Jasminke Džumhur s ministricom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Ombudsmen prof.dr. Ljubinko Mitrović učesnik Okruglog stola „Izvorni Dejton“

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice