Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmana | 28.10.2021

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur učestvuje u radu konferencije GANHRI i OVRA

GANHRI, logoGANHRI, logo

Ombudsmanka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur učesnica je današnje konferencije na temu partnerstva između UN-a i NHRI-a na temu pod naslovom „Jačanje odgovora Ujedinjenih nacija na seksualno iskorištavanje i zlostavljanje koji se koncentriše na žrtve kroz partnerstva sa nacionalnim institucijama za ljudska prava – izazovi i prilike“.

Konferencija će biti održana u virtualnom formatu i u organizaciji Kancelarije Ujedinjenih nacija zagovornika za prava žrtava i GANHRI-ja, koji sponzorišu Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) i stalne misije Australije, Kostarike i Njemačke na marginama 76. sjednice Generalne skupštine.

Događaj je namijenjen podizanju razine svijesti o konkretnim izazovima kod odbrane prava žrtava seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja od strane zaposlenih u Ujedinjenim nacijama i vezanog osoblja (i od strane snaga koje ne pripadaju Ujedinjenim nacijama, a koje funkcioniraju u okviru mandata Ujedinjenih nacija).

Događaj će pružiti platformu za više službenike za prava žrtava i predstavnike NHRI-a koje je akreditirala GANHRI da prezentiraju primjere dobre prakse i prigode u kontekstu suradnje između interesnih strana, a radi potpore ostvarivanju prava žrtava na pomoć i potporu.

Događaj je koncipiran i da podigne razinu svijesti među državama članicama i zaposlenim u Ujedinjenim nacijama o potencijalu partnerstva kod formiranja strategije generalnog sekretara koja se koncentrira na žrtve za borbu protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja.

Radi se o aktivnosti ombudsmanke dr. Jasminke Džumhur.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na svečanoj večeri u Austrijskoj ambasadi u Sarajevu

Ombudsmanka Nives Jukić na sastanku u organizaciji Direkcije za europske integracije

Ombudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović na završnoj konferenciji projekta „Studentskom praksom brže do posla“

Ombudsman Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović prisustvuje nastavku 19. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske

Sastanak ombudsmanke dr. Jasminke Džumhur s ministricom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Ombudsman prof.dr. Ljubinko Mitrović učesnik Okruglog stola „Izvorni Dejton“

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice