Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 30.06.2022

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović na Međunarodnoj konferenciji o usaglašavanju pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije

Prof. dr Ljubinko Mitrović, ombudsmenProf. dr Ljubinko Mitrović, ombudsmen

Ombudsmen Bosne i Hercegovine prof.dr. Ljubinko Mitrović učestvuje je u radu VI Međunarodne naučne konferencije pod nazivom „Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih“ koja se u organizaciji Istraživačkog centra Banja Luka u saradnji sa Institutom za uporedno pravo iz Beograda i Fondacijom Friedrich Ebert Stiftung Bosne i Hercegovine održava 30.6. i 01.07.2022. godine u Hotelu "Bosna" u Banjoj Luci.

Učenici konferencije diskutovaće o stanju procesa usaglašavanja domaćih pravnih standarda sa standardima EU.

Ombudsmen prof. dr. Ljubinko Mitrović na Konferenciji učestvuje sa radom na temu "Rad u javnom interesu u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske".

Konferencija je okupila predstavnike akademske zajednice, predstavnike sistema krivičnog pravosuđa, agencija za sprovođenje zakona, kao i predstavnike vladinog i nevladinog sektora iz cijelog regiona Zapadnog Balkana.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2022    |    Mapa stranice