Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 12.05.2023

Dobra saradnja sa Ministarstvom pravosuđa i uprave SBK

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine postupala je po žalbi koja se odnosi na naknade za odvojen život i smještaj sudija i tužilaca u pravosudnim institucijama u Srednjobosanskom kantonu. Obzirom da pitanje naknade za odvojeni život i smještaj nije bilo regulirano Zakonom o plaćama i naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine prije 2022. godine, upućena je preporuka Vladi Srednjobosanskog kantona i Općinskom sudu Jajce da poduzmu mjere iz svoje nadležnosti sa ciljem sistematskog rješavanja ostvarivanja ove naknade za nosioce pravosudnih funkcija, koji ovo pravo nisu ostvarili do odluke Ustavnog suda BiH o istom pitanju. Postupajući po preporuci Ombudsmena za ljudska prava Vlada Srednjobosanskog kantona je donijela Uredbu o naknadama sudaca i tužitelja u pravosudnim institucijama u Kantonu Središnja Bosna i ista je objavljena u „Službenim novinama Kantona Središnja Bosna“ broj 3/23, čime je preporuka u potpunosti realizirana.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učesnica InfoForuma u organizaciji Internacionalnog Burch Univerziteta

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur u Podgorici na proslavi jubileja Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa predstavnicama delegacije Ukrajinskog ženskog fonda

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ u Kragujevcu na proslavi jubileja Lokalnog ombudsmena grada Kragujevca

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje na obuci o teorijskim i praktičnim pitanjima u predmetima diskriminacije

Ombudsmeni dr. Jasminka Džumhur i dr. Nevenko Vranješ u Rimu na Međunarodnoj konferenciji ombudsmena

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice