Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 16.05.2023

Preporuka Javnoj ustanovi Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla

Ombudsmen za ljudska prava Bosne i HercegovineOmbudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine razmatrala je žalbu uposlenice Javne ustanove Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla na menadžment Škole, zbog postupanja nakon zaprimljene prijave, koju su na nju izjavili roditelji učenice ove Škole.

Postupajući u skladu sa svojim nadležnostima propisanim odredbama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine izvršili su analizu navoda žalbe, odgovora na istu, dokumentacije u spisu, nakon čega su primjenom pozitivnih zakonskih propisa i međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava uputili preporuku P-109/23 Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona i JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla da osiguraju kontinuirani stručni nadzor nad radom nastavnika u JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla, poduzmu aktivne mjere u cilju prevencije događaja koji mogu dovesti do odstupanja od odredbi Okvirnog zakona Bosne i Hercegovine i Zakona o srednjem obrazovanju/naobrazbi i odgoju Tuzlanskog kantona u JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla te da u roku od 8 (osam) dana, od dana prijema ove preporuke, obavijeste Ombudsmene Bosne i Hercegovine o načinu ispoštovanja iste.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine naglasili su odgovornost škole da u vlastitoj i u sredini u kojoj djeluje, doprinese stvaranju takve kulture koja poštuje ljudska prava i osnovne slobode svih građana, kako je to garantirano Ustavom i ostalim međunarodnim dokumentima iz oblasti ljudskih prava, koje je potpisala Bosna i Hercegovina. Ukoliko postoji problem u odnosu nastavnika i učenika ili međusobnih odnosa učenika to zahtijeva urgentno djelovanje menadžmenta, nastavnog osoblja ali i roditelja učenika, kako bi se spriječile neželjene posljedice, uticaj na nastavni i obrazovni proces, a posebno na fizičko i mentalno zdravlje i sigurnost učenika.

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine cijene neprihvatljivim postojanje bilo kakvih spoljnih uticaja koji bi doveli u pitanje profesionalnost, neovisnost i integritet nastavnog osoblja. Istovremeno ukazuju na važan aspekt međusobnih, ljudskih odnosa, nastavnog osoblja i menadžmenta unutar obrazovne ustanove. Svaka slabost u ovim odnosima dovodi u pitanje kvalitet rada nastavno obrazovne javne ustanove, zbog čega treba poboljšati iste a po potrebi zatražiti i pomoć nadležnih organa nadzora.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice