Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 30.05.2023

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur ponovno razgovarala s Ministrom unutarnjih poslova Kantona Sarajevo

Ombudsman dr. Jasminka Džumhur spoke again with the Minister of Internal Affairs of Sarajevo CantonOmbudsman dr. Jasminka Džumhur spoke again with the Minister of Internal Affairs of Sarajevo Canton

U Ministarstvu unutarnjih poslova Kanona Sarajevo, na inicijativa ministra unutarnjih poslova Admira Katice održan je nastavak konsultativnog sastanka u vezi nacrta Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira na kojem su učestvovali dr. Jasminka Džumhur, Ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, gđa. Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, gđa. Borka Rudić generalna sekretarka Udruženja BH novinari i gđa. Dženana Burek, izvršna direktorica Vijeća za štampu u BiH.

Cilj sastanka je razmotriti mogućnosti unapređenja predloženog nacrta Zakona o javnom redu i miru Kantona Sarajevo sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi i međusobnoj razmjeni informacija, uz obostrano iskazanu spremnost za nastavak saradnje.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map