Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Saopštenje za javnost | 21.06.2023

Konferencija o ljudskim pravima u BiH „Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja“

Konferencija o ljudskim pravima u BiH „Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja“Konferencija o ljudskim pravima u BiH „Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja“

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini i Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine organizirali su konferenciju na temu: „Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja“, koja je održana 20. i 21. juna 2023. godine, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (Plava sala).

Ovaj događaj organizovan je u kontekstu 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i 30. godišnjice Pariških principa, kojima se nacionalne institucije za promociju i zaštitu ljudskih prava širom svijeta rukovode u svom radu.

U kontekstu ovih godišnjica i Inicijative Ljudska prava 75 Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, konferencija je bila prilika za sagledavanje stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, na osnovu preporuka različitih mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, uključujući Univerzalni periodični pregled (UPP). Događaj je bio povod i za konkretne preporuke, uključujući i konkretna obećanja koja bi vlasti i drugi akteri dali da reafirmiraju posvećenost promociji i zaštiti ljudskih prava. Obećanja će biti predstavljena na događaju visokog značaja koji će Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava održati u Ženevi 11. i 12. decembra 2023.

Konferencija se fokusirala na sljedeće teme: Rješavanje nejednakosti i diskriminacije po svim osnovama; Promocija i zaštita ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava; Promocija i zaštita prostora za djelovanje civilnog društva; Promocija istine, pravde, reparacija i garancija neponavljanja zločina.

Konferencija je okupila stručnjake i praktičare u oblasti ljudskih prava, pravnike, sudije, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije, predstavnike akademske i diplomatske zajednice.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2023    |    Mapa stranice