Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 21.09.2023

Preporuka Osnovnoj školi Vranić

Human Rights Ombudsman of Bosnia and HerzegovinaHuman Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine je dana 13.7.2023. godine zaprimila žalbu N.G. (u daljnjem tekstu: žaliteljica) koja se odnosi na diskriminaciju pri provođenju natječajne procedure za prijem u radni odnos tajnika škole. Kao odgovornu stranu označila je Osnovnu školu “Vranić” u Vraniću.

Nakon sprovedene istrage, utvrđeno je, da je kandidatkinja M.B. privilegirana u odnosu na žaliteljicu, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da je M.B. bila prisutna prilikom provođenja intervjua N.G., što predstavlja davanje prednosti utemeljeno na jednom od zabranjenih osnova iz članka 2. Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini kao i međunarodnih akata koji sadrže opću zabranu diskriminacije.

Žaliteljica je učinila vjerojatnim navode o postojanju diskriminacije, ne samo na temelju presude suda kojom je utvrđeno da je natječaj proveden na nezakonit način, nego i zbog činjenice da se u ponovljenom postupku bira ista osoba, na isti način, za koji nije moglo biti utvrđeno da pruža jednaka jamstva svim kandidatima za natjecanje za oglašenu javnu poziciju. Povrh svega, Ombudsmeni smatraju da se donošenjem odluke o izboru istog kandidata izigrava princip sudske kontrole rada svih drugih javnih organa kada odlučuju o pojedinačnim pravima i obavezama građana, te utvrđuju da je ponovljena procedura provedena samo forme radi, a da nije dovela do suštinske promjene rezultata natječaja, što je bila svrha vođenja postupka, a koja je na ovaj način obesmišljena.

Stoga su Ombudsmeni BiH uputili ravnateljici Osnovne škole Vranić preporuku broj: P-217/23 sljedećeg sadržaja:

1. Da otkloni navedene propuste u natječajnoj proceduri prijema radnika na radno mjesto tajnika škole u OŠ „Vranić“ i donese odluku o izboru kandidata u skladu sa najstrožim načelima objektivnog odlučivanja, prema nalazima iz ove Preporuke; 2. Da se prilikom provođenja natječajnih procedura dosljedno rukovodi načelima propisanim Zakonom o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, u skladu sa nalazima iz ove Preporuke; 3. Da se uspostavi mehanizam za preveniranje i zaštitu od svih oblika diskriminacije u skladu sa člankom 24. stavak 4. Zakona o zabrani diskriminacije i da se reguliraju načela i principi jednakog postupanja, te osiguraju učinkovite interne procedure zaštite od diskriminacije; 4. Da u roku od 30 (trideset) dana obavijeste Ombudsmane za ljudska prava Bosne i Hercegovine o realizaciji Preporuke.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2023    |    Site Map