Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 21.09.2023

Preporuka predsjedniku Vlade Kantona 10

Human Rights Ombudsman of Bosnia and HerzegovinaHuman Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Ombudsmenima za ljudska prava Bosne i Hercegovine obratila se V.S. iz Tomislavgrada žalbom primljenom dana 21.6.2023.godine. Iz žalbenih proizlazi da se žaliteljica dana 24.4.2023. g. obratila pismenim putem predsjedniku Vlade K10 zahtjevom za preispitivanjem zakonitosti rada Ministarstva pravosuđa i uprave K10, te upravne inspekcije, te preispitivanjem zakonitosti rada načelnika i pojedinih djelatnika Općine Tomislavgrad, a na podnesak joj nije odgovoreno.

Nakon provedenog postupka istraživanja, te upućene urgencije, odgovorna strana se nije očitovala Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Stoga su Ombudsmeni BiH, dana 24.8.2023. g. predsjedniku Vlade K10 uputili preporuku broj: P-230/23 sljedećeg sadržaja:

• Da odmah po prijemu preporuke uspostavi suradnju sa Institucijom ombudsmena, na način propisan Zakonom o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i dostavi traženo izjašnjenje, kako je to naprijed navedeno;

• Da u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema Preporuke obavijesti Ombudsmene o načinu realizacije ove preporuke.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2023    |    Site Map