Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Press statement | 21.09.2023

Preporuka predsjedniku Vlade Kantona 10

Human Rights Ombudsman of Bosnia and HerzegovinaHuman Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina

Ombudsmenima za ljudska prava Bosne i Hercegovine obratila se M.M. iz Livna žalbom primljenom dana 4.7.2023.godine. Iz žalbenih proizlazi da je žaliteljica majka trogodišnje djevojčice sa autizmom, te se ispred grupe majki djece sa posebnim potrebama u više navrata pismeno obraćala predsjedniku Vlade Kantona 10, a jedan od razloga je izdvajanje, odnosno osiguranje sredstava za rad asistenta potrebnog djeci vrtićke dobi. Svaki zahtjev je ostao neodgovoren.

Nakon provedenog postupka istraživanja, te upućene urgencije, odgovorna strana se nije očitovala Instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Stoga su Ombudsmeni BiH, dana 28.8.2023. g. predsjedniku Vlade K10 uputili preporuku broj: P-231/23 sljedećeg sadržaja:

• Da odmah po prijemu preporuke uspostavi suradnju sa Institucijom ombudsmena, na način propisan Zakonom o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine i dostavi traženo izjašnjenje, kako je to naprijed navedeno;

• Da u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema Preporuke obavijesti Ombudsmene o načinu realizacije ove preporuke.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2023    |    Site Map