Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 25.09.2023

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur učestvuje na obuci o teorijskim i praktičnim pitanjima u predmetima diskriminacije

dr. Jasminka Džumhur, ombudsmandr. Jasminka Džumhur, ombudsman

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur učestvuje u svojstvu predavačice na obuci za sudije i tužioce na temu: „Obrnuti teret dokazivanja u predmetima diskriminacije: teorijska i praktična pitanja,” koja se održava 25. i 26. septembra 2023. godine u Etno selu Čardaci.

Tema izlaganja ombudsmenke dr. Jasminke Džumhur nosi naziv: „Sredstva i metode koje koriste tužioci u predmetima diskriminacije: preporuke i specijalni izvještaji Institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH”.

Obuku je organizirala Misija OSCE-a u BiH u saradnji sa entitetskim centrima za edukaciju sudija i tužilaca i sastavni je dio njihovih programa.

Edukaciji ispred Institucije ombudsmena BiH prisustvuju i stručna savjetnica Fatima Račić, kao i stručna saradnica Mirjana Štulić.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map