Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 30.11.2023

Ombudsmenka Nives Jukić posjetila Dom Nahorevo

Nives Jukić, ombudsman BiHNives Jukić, ombudsman BiH

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine Nives Jukić posjetila je u četvrtak, 30. novembra 2023. godine Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje lica sa invaliditetom i drugih lica Nahorevo.

Cilj posjete bilo je upoznavanje sa radom i aktivnostima ove ustanove, s posebnim fokusom na realizaciju preporuka iz specijalnog izvještaja Ombudsmena o stanju u ustanovama gdje su smještena lica sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama.

Kao i prilikom prethodnih posjeta ustanovama i zavodima ovog tipa, u pratnji ombudsmenke bile su i saradnice Naida Sahadžić, Fatima Račić, Naida Spužević i Antea Jozić.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map