Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 19.02.2024

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na sastanku o UPR-u

United NationsUnited Nations

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić, zajedno sa članovima Radne grupe koja radi podnesak za UPR, sudjelovale su na online pripremnom informativnom sastanku koji je u ponedjeljak, 19. februara organizirao Ured Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) u saradnji sa Globalnom alijansom nacionalnih institucija za ljudska prava (GANHRI).

Online pripremni informativni sastanak imao je za cilj da istraži puteve za bolji uticaj na doprinose NHRI-a novom krugu pregleda i radu Savjeta UN za ljudska prava generalno. Na sastanku se od NHRI-a očekivalo da podijele svoja iskustva o angažmanu sa UPP-om u različitim fazama ciklusa, uključujući o tome šta je dobro funkcioniralo, izazove sa kojima se suočavaju, prijedloge o tome kako NHRI-e mogu postati još angažovanije, kao i sugestije o podršci koju bi mogle trebati.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Ombudsmenka dr Jasminka Džumhur na prijemu Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH

Ombudsmen dr Nevenko Vranješ učesnik Okruglog stola “Pravni problemi u vezi sa ugovorima o (sub)specijalizaciji u oblasti medicine”

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predavanju za predstavnike porodica nestalih osoba i organizacija civilnog društva iz Ukrajine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur prisustvovala skupštini Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predstavljanju rezultata istraživanja BH novinara o položaju novinarki i drugih žena u medijima

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ na sastanku sa Specijalnim izvjestiocem UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map