Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 22.02.2024

Sastanak ombudsmenke Nives Jukić sa predstavnicima Centra za socijalni rad Tešanj i Policijske uprave Tešanj

Nives Jukić, ombudsmen BiHNives Jukić, ombudsmen BiH

Ombudsmenka Nives Jukić održala je sastanak u četvrtak, 22. februara 2024. godine sa predstavnicima Centra za socijalni rad Tešanj direktorom g. Sabahudinom Omerbašićem, g. Amirom Prnjavorcem i gđom Dijanom Mešić i inspektorom Policijske uprave Tešanj Azemom Ćemanom.

Sastanak je organiziran vezano za konkretan predmet koji je registriran u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, koji se odnosi na osobu izloženu nasilju u porodici, kako bi se osiguralo razumijevanje problema i pitanja vezanih za položaj osoba izloženih nasilju u porodici, kao jednog od preduslova za osiguranje prava svakoga, a posebno žena na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu, te doprinijeti opštem poboljšanju prava svih osoba da žive slobodno od nasilja, kao i pitanjima suradnje iz nadležnosti i djelokruga funkcioniranja ove dvije institucije.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a sagovornici su se saglasili o potrebi preduzimanja svih neophodnih mjera kako bi suradnja Centar za socijalni rad Tešanj i Policijske uprave Tešanj i Institucije Ombudsmena u budućnosti bila što efikasnije.Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr Jasminka Džumhur na prijemu Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH

Ombudsmen dr Nevenko Vranješ učesnik Okruglog stola “Pravni problemi u vezi sa ugovorima o (sub)specijalizaciji u oblasti medicine”

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predavanju za predstavnike porodica nestalih osoba i organizacija civilnog društva iz Ukrajine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur prisustvovala skupštini Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predstavljanju rezultata istraživanja BH novinara o položaju novinarki i drugih žena u medijima

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ na sastanku sa Specijalnim izvjestiocem UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice