Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 22.02.2024

Sastanak ombudsmenke Nives Jukić sa predstavnicima Centra za socijalni rad Tešanj i Policijske uprave Tešanj

Nives Jukić, ombudsman BiHNives Jukić, ombudsman BiH

Ombudsmenka Nives Jukić održala je sastanak u četvrtak, 22. februara 2024. godine sa predstavnicima Centra za socijalni rad Tešanj direktorom g. Sabahudinom Omerbašićem, g. Amirom Prnjavorcem i gđom Dijanom Mešić i inspektorom Policijske uprave Tešanj Azemom Ćemanom.

Sastanak je organiziran vezano za konkretan predmet koji je registriran u Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, koji se odnosi na osobu izloženu nasilju u porodici, kako bi se osiguralo razumijevanje problema i pitanja vezanih za položaj osoba izloženih nasilju u porodici, kao jednog od preduslova za osiguranje prava svakoga, a posebno žena na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu, te doprinijeti opštem poboljšanju prava svih osoba da žive slobodno od nasilja, kao i pitanjima suradnje iz nadležnosti i djelokruga funkcioniranja ove dvije institucije.

Sastanak je protekao u konstruktivnoj atmosferi, a sagovornici su se saglasili o potrebi preduzimanja svih neophodnih mjera kako bi suradnja Centar za socijalni rad Tešanj i Policijske uprave Tešanj i Institucije Ombudsmena u budućnosti bila što efikasnije.Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Ombudsmenka dr Jasminka Džumhur na prijemu Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH

Ombudsmen dr Nevenko Vranješ učesnik Okruglog stola “Pravni problemi u vezi sa ugovorima o (sub)specijalizaciji u oblasti medicine”

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predavanju za predstavnike porodica nestalih osoba i organizacija civilnog društva iz Ukrajine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur prisustvovala skupštini Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predstavljanju rezultata istraživanja BH novinara o položaju novinarki i drugih žena u medijima

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ na sastanku sa Specijalnim izvjestiocem UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map