Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 28.02.2024

Ombudsmenke na Okruglom stolu o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Ombudsmenke na Okruglom stolu o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacijeOmbudsmenke na Okruglom stolu o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Ombudsmenke Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić učestvovale su u radu Okruglog stola na temu: „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije“, koji je održan u srijedu, 28. februara 2024. godine u Sarajevu.

Cilj je ovog okruglog stola bilo otvaranje rasprave o izazovima sa kojima se suočavaju žrtve trgovine ljudima u pristupu pravdi i pravnim lijekovima za štetu koju su pretrpjele. Na Okruglom stolu se govorilo o relevantnoj praksi Evropskog suda za ljudska prava i Suda Bosne i Hercegovine, Preporukama Komiteta ministara Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, a predstavljen je i nacrt Strategije za suzbijanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini 2024-2027.

Okrugli stol je organiziran u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine kao sastavni dio aktivnosti projekta ''Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini" koji se provodi u okviru Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu (2022-2025) u cilju pružanja podrške Bosni i Hercegovini u implementaciji Konvencije Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima i hitnih preporuka Grupe eksperata Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA).Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica u skladu sa Ustavom BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmeni BiH

Aktivnosti Ombudsmena

Ombudsmenka dr Jasminka Džumhur na prijemu Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH

Ombudsmen dr Nevenko Vranješ učesnik Okruglog stola “Pravni problemi u vezi sa ugovorima o (sub)specijalizaciji u oblasti medicine”

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predavanju za predstavnike porodica nestalih osoba i organizacija civilnog društva iz Ukrajine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur prisustvovala skupštini Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predstavljanju rezultata istraživanja BH novinara o položaju novinarki i drugih žena u medijima

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ na sastanku sa Specijalnim izvjestiocem UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice