Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 28.02.2024

Ombudsmenke na Okruglom stolu o prevenciji i borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije

Ombudsmen at the Round Table on the prevention and fight against human trafficking for the purpose of labor exploitationOmbudsmen at the Round Table on the prevention and fight against human trafficking for the purpose of labor exploitation

Ombudsmenke Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić učestvovale su u radu Okruglog stola na temu: „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije“, koji je održan u srijedu, 28. februara 2024. godine u Sarajevu.

Cilj je ovog okruglog stola bilo otvaranje rasprave o izazovima sa kojima se suočavaju žrtve trgovine ljudima u pristupu pravdi i pravnim lijekovima za štetu koju su pretrpjele. Na Okruglom stolu se govorilo o relevantnoj praksi Evropskog suda za ljudska prava i Suda Bosne i Hercegovine, Preporukama Komiteta ministara Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, a predstavljen je i nacrt Strategije za suzbijanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini 2024-2027.

Okrugli stol je organiziran u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine kao sastavni dio aktivnosti projekta ''Jačanje akcije protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini" koji se provodi u okviru Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu (2022-2025) u cilju pružanja podrške Bosni i Hercegovini u implementaciji Konvencije Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima i hitnih preporuka Grupe eksperata Vijeća Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA).Useful Links


We are protecting rights of natural persons and legal entities in accordance with the Constitution of BiH and international human rights instruments...
Ombudsmen of BiH

Ombudsman's Activities

Ombudsmenka dr Jasminka Džumhur na prijemu Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH

Ombudsmen dr Nevenko Vranješ učesnik Okruglog stola “Pravni problemi u vezi sa ugovorima o (sub)specijalizaciji u oblasti medicine”

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predavanju za predstavnike porodica nestalih osoba i organizacija civilnog društva iz Ukrajine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur prisustvovala skupštini Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predstavljanju rezultata istraživanja BH novinara o položaju novinarki i drugih žena u medijima

Ombudsman dr. Nevenko Vranješ na sastanku sa Specijalnim izvjestiocem UN-a za prava na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja

Activities Archive


Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map