Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 22.04.2024

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na predstavljanju rezultata istraživanja BH novinara o položaju novinarki i drugih žena u medijima

dr. Jasminka Džumhur, ombudsmandr. Jasminka Džumhur, ombudsman

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur učestvovala je u predstavljanju rezultata istraživanja o položaju i sigurnosti novinarki i drugih uposlenica u bh. medijima, koje je održano u ponedjeljak, 22. aprila 2024. godine u Sarajevu.

U svom izlaganju ombudsmenka se ovom prilikom osvrnula na zakonski i institucionalni okvir sa mogućnostima efikasnije zaštite novinarki i jačanja rodne ravnopravnosti u medijima.

Istraživanje je provedeno sa ciljem utvrđivanja položaja u redakcijama, mogućnosti napredovanja, odnosa moći i odlučivanja, kao i postojanja bilo kakvih oblika diskriminacije ili nasilja, stereotipa i predrasuda na rodnoj osnovi.

Pomenuto istraživanje je dio projekta BH novinara o temi osnaživanja, edukacije i zaštite novinarki od uznemiravanja, diskriminacije na radnom mjestu i rodno uvjetovanog nasilja pod nazivom „Novinarska klinika protiv nasilja, diskriminacije i rodnog nasilja“. Projekt je finansiran grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map