Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:

Aktivnosti Ombudsmena | 05.06.2024

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ na Konferenciji o efikasnom upravljanju granicama i zaštiti ljudskih prava na zapadno-balkanskoj ruti

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ na Konferenciji o efikasnom upravljanju granicama i zaštiti ljudskih prava na zapadno-balkanskoj rutiOmbudsmen dr. Nevenko Vranješ na Konferenciji o efikasnom upravljanju granicama i zaštiti ljudskih prava na zapadno-balkanskoj ruti

Ombudsmen Bosne i Hercegovine dr. Nevenko Vranješ izlagao je na temu: „Ostvareni napredak i preostali izazovi u osiguranju pristupa zaštiti, razmjena dobrih praksi i naučene lekcije u procesu migracija“ na Konferenciji pod nazivom: „Sigurnost osoba i granica: efikasno upravljanje granicama i zaštita ljudskih prava na zapadno-balkanskoj ruti“ koja je u organizaciji Misije OSCE-a u BiH održana u Sarajevu, 5. juna 2024. godine.

Na Konferenciji je predstavljen i ODIHR-ov izvještaj: "Monitoring rada granične policije u Jugoistočnoj Evropi: Nove mogućnosti", koji pruža pregled nedavnih dešavanja i trendova u upravljanju granicama u Jugoistočnoj Evropi, s posebnim osvrtom na potrebu za nezavisnim mehanizmima za monitoring granica.

Ovaj događaj okupio je relevantne agencije za ljudska prava i sektor bezbjednosti, kao i predstavnike nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija kako bi razgovarali o aktuelnim izazovima u oblasti zaštite prava migranata.Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2024    |    Mapa stranice