Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 05.06.2024

Ombudsmen dr. Nevenko Vranješ na Konferenciji o efikasnom upravljanju granicama i zaštiti ljudskih prava na zapadno-balkanskoj ruti

Ombudsman Dr. Nevenko Vranješ at the Conference on Effective Border Management and Human Rights Protection on the Western Balkan RouteOmbudsman Dr. Nevenko Vranješ at the Conference on Effective Border Management and Human Rights Protection on the Western Balkan Route

Ombudsmen Bosne i Hercegovine dr. Nevenko Vranješ izlagao je na temu: „Ostvareni napredak i preostali izazovi u osiguranju pristupa zaštiti, razmjena dobrih praksi i naučene lekcije u procesu migracija“ na Konferenciji pod nazivom: „Sigurnost osoba i granica: efikasno upravljanje granicama i zaštita ljudskih prava na zapadno-balkanskoj ruti“ koja je u organizaciji Misije OSCE-a u BiH održana u Sarajevu, 5. juna 2024. godine.

Na Konferenciji je predstavljen i ODIHR-ov izvještaj: "Monitoring rada granične policije u Jugoistočnoj Evropi: Nove mogućnosti", koji pruža pregled nedavnih dešavanja i trendova u upravljanju granicama u Jugoistočnoj Evropi, s posebnim osvrtom na potrebu za nezavisnim mehanizmima za monitoring granica.

Ovaj događaj okupio je relevantne agencije za ljudska prava i sektor bezbjednosti, kao i predstavnike nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija kako bi razgovarali o aktuelnim izazovima u oblasti zaštite prava migranata.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map