Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 07.06.2024

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur na konsultativnom sastanku Radne grupe 19 - Zapošljavanje i socijalna politika

dr. Jasminka Džumhur, ombudsmandr. Jasminka Džumhur, ombudsman

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur učestvovala je na konsultativnom sastanku Radne grupe 19 - Zapošljavanje i socijalna politika koji je održan online u petak 07. juna 2024. godine.

Sastanak je imao za cilj razmatranja analize relevantnog zakonodavstva EU u području zapošljavanja i socijalne politike, odnosno u području zaduženja Radne grupe 19, te identifikaciju pitanja i razmjene mišljenja o pitanjima koja je potrebno dostaviti Evropskoj komisiji.

Tokom sastanka date su informacije o aktivnostima koje su poduzete od strane institucija u pravcu analize EU zakonodavstva i definiranja pitanja za EK, odnosno pitanja vezana za eventualne nejasnoće u ovom procesu koja su delegirana za interaktivnu diskusiju predviđenu na obuci ,,Priprema za analitički pregled zakonodavstva EU i BiH (skrining)“, koja će se održati 10. juna 2024. godine u 10,00 sati.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map