Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 26.09.2023

Ombudsmenka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa predstavnicama delegacije Ukrajinskog ženskog fonda

dr. Jasminka Džumhur, ombudsmandr. Jasminka Džumhur, ombudsman

Ombudsmenka Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur sastala se danas u Sarajevu sa delegacijom Ukrajinskog ženskog fonda, koja se krajem mjeseca septembra nalazi u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini u okviru projekta „Otporni zajedno: Unapređenje sistema odgovora na seksualno nasilje u ratu“ koji finansira EU.

Ombudsmenka Džumhur je tom prilikom upoznala sagovornice sa iskustvima Bosne i Hercegovine u pogledu prevencije, odgovora i podrške žrtvama seksualnog nasilja u sukobu/CRSV, posebno u sferi zaštite prava preživjelih, te ostalim temama koje se tiču ostvarivanja prava žena.

Cilj posjete delegacije Ukrajinskog ženskog fonda, a koja se odvija u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, jeste i razmjena iskustava u razvoju i izvođenju programa obuke za pružaoce usluga koji rade sa preživjelima CRSV-a, provođenje tematskih edukativnih kampanja na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i iskustva u efikasnom medijskom praćenju ovih tema.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map