Jezik/Језик/Language:
Your rights are violated?
Fill & Send Application Form
Photo albums
of everyday activities...
Website search:

Ombudsman's Activities | 10.05.2024

Ombudsmenke dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić na konferenciji pod nazivom „Uloga tranzicijske pravde na putu BiH prema EU“

Ombudsmen dr. Jasminka Džumhur and Nives Jukić at the conference entitled "The Role of Transitional Justice on BiHOmbudsmen dr. Jasminka Džumhur and Nives Jukić at the conference entitled "The Role of Transitional Justice on BiH's Road to the EU"

Ombudsmenke Bosne i Hercegovine dr. Jasminka Džumhur i Nives Jukić učestvuju danas u Sarajevu na konferenciji „Uloga tranzicijske pravde na putu BiH prema EU“, u povodu jubilarnog obilježavanja 75. godišnjice od osnivanja Vijeća Evrope i 22. godišnjice članstva Bosne i Hercegovine u Vijeću Evrope.

Usvajanjem preko 90 konvencija i pratećih protokola te preuzevši ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz članstva, Bosna i Hercegovina je 24.4.2002. godine postala 44. država i kooperativna članica Vijeća Evrope. Dobivši kandidatski status, Bosna i Hercegovina predano dijeli i promoviše vrijednosti Vijeća Evrope i Evropske unije.

Konferencija ima za cilj naglasiti značaj Vijeća Evrope u jačanju i promociji demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i vladavine prava.Latest publications


The Institution of Human Rights Ombudsman of Bosnia and Herzegovina  © 2024    |    Site Map