Jezik/Језик/Language:
Угрожена су Вам права?
Попуните и пошаљите образац
Фото галерија
свакодневних активности...
Претрага веб странице:
Skip Navigation LinksПочетна > О нама > Јавне набавке

Јавне набавке

На овој страници можете погледати документа која су везана за ауктуелна оглашавања јавних набавки.2020. ГОДИНА


- План јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за период јул - септембар 2020. године

- Јавни позив за достављање понуда за период јули - септембар 2020.г.

- План јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за период април - јун 2020. године

- Јавни позив за достављање понуда за период април - јун 2020.г.

- План јавних набавки за Институcију омбудсмена за заšтиту људских права Босне и Херcеговине за период јануар - март 2020. године

- Јавни позив за достављање понуда за период јануар - март 2020.г.

- Извјештаји за проведене поступке набавке за период јануар - септембар 2020. године2019. ГОДИНА


- Реализација уговора и оквирних споразума у 2018/2019. години

- Директни споразуми у 2019. години, период јанур-септембар2019. ГОДИНА - јул/септембар

- План јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за период јул - септембар 2019. године

- Јавни позив за достављање понуда за услуге путничких агенција - посредовање код набавке авиокарата, за период јул - септембар 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за набавку хотелских услуга у земљи и иностранству, за период јул - септембар 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за набавку ресторанских услуга у Босни и Херцеговини, за период јул - септембар 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за услуге одржавања и поправке возила, за период јул - септембар 2019.г.2019. ГОДИНА – април/јун

- Измјене и допуне 2 Плана јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за период април - јун 2019. године

- Измјене и допуне 1 Плана јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за период април - јун 2019. године

- План јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за период април - јун 2019. године

- Јавни позив за достављање понуда за услуге путничких агенција - посредовање код набавке авиокарата, за период април - јун 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за набавку хотелских услуга у земљи и иностранству, за период април - јун 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за набавку услуге прања службених возила, за период април - јун 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за набавку ресторанских услуга у Босни и Херцеговини, за период април - јун 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за услуге одржавања и поправке возила, за период април - јун 2019.г.2019. ГОДИНА – јануар/март

- Измјене и допуне Плана јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за период јануар - март 2019. године

- План јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за период јануар - март 2019. године

- Јавни позив за достављање понуда за услуге путничких агенција - посредовање код набавке авиокарата, за период јануар - март 2019.g.

- Јавни позив за доставу понуда за набавку хотелских услуга у земљи и иностранству, за период јануар - март 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за набавку услуге прања службених возила, за период јануар - март 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за услуге одржавања и поправке возила, за период јануар - март 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за набавку ресторанских услуга у Босни и Херцеговини, за период јануар - март 2019.г.

- Јавни позив за доставу понуда за набавку услуге стручног усавршавања, за период јануар - март 2019.г.

----------

- Обавјештење о покретању поступка набавке робе - тонера за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

- Обавјештење о набавци - Конкурентски захтјев од 28.03.2019. године за доставу понуда за набавку робе - моторног горива (дизел и бензин) и мазива за службена возила Институције омбудсмена за људска права Босне и ХерцеговинеОвдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.2018. ГОДИНА


- План јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за 2018. годину

- Измјене и допуне Плана набавки Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину (1)

- Измјене и допуне Плана набавки Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину (2)

- Реализација уговора и оквирних споразума у 2017/2018. години

- Јавни позив за доставу понуда за набавку хотелских услуга у земљи и иностранству у 2018. години

- Јавни позив за доставу понуда за услуге одржавања и поправке возила у 2018. години

- Јавни позив за доставу понуда за посредовање код набавке авиокарата у 2018. години

- Директни споразуми у 2018. години- Обавјештење о покретању поступка набавке услуге одржавања OWIS система за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку. - Обавјештење о набавци – Конкурентски захтјев за набавку робе - 7 рачунара са мониторима за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине - новембар 2018.г.Овдје можете преузети Обавјештење о набавци – Отворени поступак за набавку робе - моторног возила ниже средње класе за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и ХерцеговинеОвдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Јавни позив за продају моторног возила путем лицитације по систему затворених понуда - мај 2018.г.Овдје можете преузети иобразац за понуду.

- Обавјештење о набавци - Конкурентски захтјев од 26.03.2018. за доставу понуда за набавку робе - моторног горива (дизел) и мазива за службена возила Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуга интернет конекције и хостинга - фебруар 2018.г. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуга штампања Годишњег извјештаја институције Омбудсмена за 2017. годину - фебруар 2018.г.Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.2017. ГОДИНА


- План јавних набавки за Институцију омбудсмена за заштиту људских права Босне и Херцеговине за 2017. годину

- Реализација уговора и оквирних споразума у 2016/2017. години

- Јавни позив за доставу понуда за набавку хотелских услуга у земљи и иностранству у 2017. години

- Јавни позив за доставу понуда за услуге одржавања и поправке возила у 2017. години

- Јавни позив за доставу понуда за посредовање код набавке авиокарата у 2017. години- Други јавни позив за продају моторног возила путем лицитације по систему затворених понуда - фебруар 2017.г. Овдје можете преузети и образац за понуду.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуга интернет конекције и хостинга - фебруар 2017.г. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуга штампања Годишњег извјештаја институције Омбудсмена за 2016. годину - фебруар 2017.г. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о набавци - Конкурентски захтјев од 15.02.2017. за доставу понуда за набавку робе - моторног горива (дизел) и мазива за службена возила Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о набавци – Отворени поступак за набавку робе - моторног возила средње класе за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке хигијенско-санитарног материјала за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке канцеларијског материјала за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуге сервисирања штампача, копира, скенера и факс уређаја за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуге сервисирања рачунарске опреме за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Oбавјештење о покретању поступка набавке робе - тонера за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Ovdje možete preuzeti Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуге одржавања ОWIS система за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуге осигурања возила за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Одлука о покретању набавке штампања Специјалног извјештаја о правима LGBT особа у Босни и Херцеговини Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке монитора за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Одлука о покретању набавке специфичног канцеларијског материјала Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Одлука о покретању набавке календара за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку. - Одлука о покретању поступка јавне набавке за потребе Институције омбудсмена за људска права БиХ Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку. Овдје можете преузети Izvještaj o provedenom postupku. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Одлука о покретању поступка јавне набавке роба-архивске кутије и омоти предмета за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку. Ovdje можете преузети Извјештај о проведеном поступку.2016. ГОДИНА


- ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ИНСТИТУЦИЈУ ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

- ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ИНСТИТУЦИЈУ ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

- ОДЛУКА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ИНСТИТУЦИЈУ ОМБУДСМЕНА ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

- РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА И ОКВИРНИХ СПОРАЗУМА У 2015/2016. ГОДИНИ- Јавни позив за доставу понуда за набавку хотелских услуга у земљи и иностранству у 2016. години

- Јавни позив за доставу понуда за услуге одржавања и поправке возила у 2016. години

- Јавни позив за доставу понуда за посредовање код набавке авиокарата у 2016. години

- Обавјештење о набавци - Конкурентски захтјев од 04.02.2016. за доставу понуда за набавку робе - моторног горива (дизел) и мазива за службена возила Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о набавци - Конкурентски захтјев од 08.02.2016. за доставу понуда за сервисирање фотокопир апарата, штампача, фаx уређаја и скенера Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о набавци - Конкурентски захтјев од 08.02.2016. за доставу понуда за сервисирање рачунарске опреме Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине. Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Извјештај о проведеном поступку набавке штампања годишњег извјештаја институције Омбудсмена БиХ за 2015.г.

- Одлука о покретању набавке хигијенско-санитарног материјала Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Одлука о покретању набавке моторног возила Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка за набавку, штампање и испоруку омота за предмете Институције омбудсмена за људска права Босне и ХерцеговинеОвдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Извјештај о проведеном поступку набавке Лаптоп рачунара бр.1.

- Извјештај о проведеном поступку набавке Лаптоп рачунара бр.2.

- Извјештај о проведеном поступку набавке Лаптоп рачунара бр.3.

- Обавјештење о покретању поступка за набавку и испоруку архивских кутија - регистратора за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и ХерцеговинеОвдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке рачунара за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине - септембар 2016.г.Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке принтера и скенера за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине - септембар 2016.г.Овдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуге осигурања моторних возилаОвдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку услуге осигурања моторних возила.

- Извјештај о проведеном поступку набавке ауто гума.

- Обавјештење о покретању поступка набавке услуге одржавања OWIS системаОвдје можете преузети Извјештај о проведеном поступку набавке услуге одржавања OWIS система.

- Извјештај о набавци кутија за архивирање, кутије за писма и кутија за чување ствари и сличних предмета

- Извјештај о набавци канцеларијски материјал-блокови, свеске, архивски хербар...

- Извјештај о набавци канцеларијски материјал-мали планери по захтјеву УО

- Извјештај о набавци кллима уређаја

- Извјештај о набавци фотокопир папира у боји

- Извјештај о набавци специфичног канцеларијског материјала: блокови, дневници рада, роковници

- Извјештај о набавци регистратора

- Извјештај о набавци тонера

- Извјештај о набавци услуге штампања публикација

- Извјештај о набавци торбице за документе2015. ГОДИНА

- Конкурентски захтјев од 26.03.2015. за доставу понуда за набавку хигијенско-санитарног материјала за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

- Конкурентски захтјев од 30.03.2015. за доставу понуда за набавку напитака и пића за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

- Конкурентски захтјев од 24.4.2015. за штампање Годишњег извјештаја за 2014. годину са Годишњим извјештајем о појавама дискриминације у БиХ за 2014. годину

- Јавни оглас за продају моторних возила путем лицитације по систему затворених понуда Овдје можете преузети и образац за понуду.

- Трећи јавни позив за продају моторног возила путем лицитације по систему затворених понуда Овдје можете преузети и образац за понуду.

- Тендерска документација од 26.10.2015. за поступак јавне набавке моторног путничког возила за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

- Тендерска документација од 05.11.2015. за поступак јавне набавке и испорука тонера и кетриџа за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

- Тендерска документација од 19.11.2015. за поступак јавне набавке и испоруке канцеларијског материјала за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

- Тендерска документација од 20.11.2015. за конкурентски поступак јавне набавке рачунара за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

- Тендерска документација од 30.11.2015. за конкурентски поступак јавне набавке услуге-осигурање моторних возила и то: "Осигурање од аутоодговорности са осигурањем возача и путника" и "Каско осигурање возила" за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

- Тендерска документација од 30.11.2015. за конкурентски поступак јавне набавке услуге-одржавање OWIS система за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине

- Тендерска документација од 30.11.2015. за конкурентски поступак јавне набавке услуга сталне Интернет везе загарантоване брзине, емаил и Wеб хостинга за потребе Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине у Подручном уреду у Сарајеву

Важни линкови


Штитимо права физичких и правних лица у складу са Уставом БиХ и међународним споразумима који се налазе у додатку Устава...
Омбудсмени БиХ

Активности Омбудсмена

Наставак и јачање сарадње Омбудсмeна Босне и Херцеговине и Омбудсмана за дјецу Републике Српске

Омбудсмени Босне и Херцеговине на тематској сједници Заједничке комисије за људска права ПСБиХ "Људска права жена у Босни и Херцеговини"

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на сједници Одбора за енергетику, рударство и индустрију Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине

Омбудсмени Босне и Херцеговине одржали радни састанак са господином Сашом Јанковићем

Омбудсменка др Јасминка Џумхур разговарала са министрицом правде Кантона Сарајево Лејлом Брчић

Омбудсменка др Јасминка Џумхур на састанку Управног одбора пројекта „Промоција различитости и једнакости у Босни и Херцеговини“

Архива активности


Актуелне публикације


Институција омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине  © 2021    |    Мапа странице