Jezik/Језик/Language:
Ugrožena su Vam prava?
Popunite i pošaljite obrazac
Foto galerija
svakodnevnih aktivnosti...
Pretraga web stranice:
Skip Navigation LinksPočetna > O nama > Javne nabavke

Javne nabavke

Na ovoj stranici možete pogledati dokumenta koja su vezana za aktualna oglašavanja javnih nabavki.2020. GODINA


- Plan javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za period jul - septembar 2020. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda za period juli - septembar 2020.g.

- Plan javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za period april - jun 2020. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda za period april - jun 2020.g.

- Plan javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2020. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda za period januar - mart 2020.g.

- Izvještaji za provedene postupke nabavke za period januar - septembar 2020. godine2019. GODINA


- Realizacija ugovora i okvirnih sporazuma u 2018/2019. godini

- Direktni sporazumi u 2019. godini, period janur-septembar2019. GODINA - jul/septembar

- Plan javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za period jul - septembar 2019. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge putničkih agencija - posredovanje kod nabavke aviokarata, za period jul - septembar 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu, za period jul - septembar 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku restoranskih usluga u Bosni i Hercegovini, za period jul - septembar 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za usluge održavanja i popravke vozila, za period jul - septembar 2019.g.2019. GODINA - april/jun

- Izmjene i dopune 2 Plana javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za period april - jun 2019. godine

- Izmjene i dopune 1 Plana javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za period april - jun 2019. godine

- Plan javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za period april - jun 2019. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge putničkih agencija - posredovanje kod nabavke aviokarata, za period april - jun 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu, za period april - jun 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge pranja službenih vozila, za period april - jun 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku restoranskih usluga u Bosni i Hercegovini, za period april - jun 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za usluge održavanja i popravke vozila, za period april - jun 2019.g.2019. GODINA - januar/mart

- Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2019. godine

- Plan javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2019. godine

- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge putničkih agencija - posredovanje kod nabavke aviokarata, za period januar - mart 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu, za period januar - mart 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge pranja službenih vozila, za period januar - mart 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za usluge održavanja i popravke vozila, za period januar - mart 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku restoranskih usluga u Bosni i Hercegovini, za period januar - mart 2019.g.

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluge stručnog usavršavanja, za period januar - mart 2019.g.

----------

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke robe - tonera za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

- Obavještenje o nabavci - Konkurentski zahtjev od 28.03.2019. godine za dostavu ponuda za nabavku robe - motornog goriva (dizel i benzin) i maziva za službena vozila Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i HercegovineOvdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.2018. GODINA


- Plan javnih nabavki za Instituciju ombudsmena za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

- Izmjene i dopune Plana nabavki Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (1)

- Izmjene i dopune Plana nabavki Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (2)

- Realizacija ugovora i okvirnih sporazuma u 2017/2018. godini

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu u 2018. godini

- Javni poziv za dostavu ponuda za usluge održavanja i popravke vozila u 2018. godini

- Javni poziv za dostavu ponuda za posredovanje kod nabavke aviokarata u 2018. godini

- Direktni sporazumi u 2018. godini- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluge održavanja OWIS sistema za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o nabavci – Konkurentski zahtjev za nabavku robe - 7 računara sa monitorima za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine - studeni 2018.g. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o nabavci – Otvoreni postupak za nabavku robe - motornog vozila niže srednje klase za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i HercegovineOvdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Javni poziv za prodaju motornog vozila putem licitacije po sistemu zatvorenih ponuda - maj 2018.g.Ovdje možete preuzeti i obrazac za ponudu.

- Obavještenje o nabavci - Konkurentski zahtjev od 26.03.2018. za dostavu ponuda za nabavku robe - motornog goriva (dizel) i maziva za službena vozila Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluga internet konekcije i hostinga - veljača 2018.g. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluga štampanja Godišnjeg izvješća institucije Ombudsmana za 2017. godinu - veljača 2018.g.Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.2017. GODINA


- Plan javnih nabavki za Instituciju ombudsmana za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

- Realizacija ugovora i okvirnih sporazuma u 2016/2017. godini

- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu u 2017. godini

- Javni poziv za dostavu ponuda za usluge održavanja i popravke vozila u 2017. godini

- Javni poziv za dostavu ponuda za posredovanje kod nabavke aviokarata u 2017. godini- Drugi javni poziv za prodaju motornog vozila putem licitacije po sistemu zatvorenih ponuda - veljača 2017.g. Ovdje možete preuzeti i obrazac za ponudu.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluga internet konekcije i hostinga - veljača 2017.g. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluga štampanja Godišnjeg izvješća institucije Ombudsmana za 2016. godinu - veljača 2017.g. Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom postupku.

- Obavještenje o nabavci - Konkurentski zahtjev od 15.02.2017. za dostavu ponuda za nabavku robe - motornog goriva (dizel) i maziva za službena vozila Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom postupku.

- Obavještenje o nabavci – Otvoreni postupak za nabavku robe - motornog vozila srednje klase za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke higijensko-sanitarnog materijala za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluge servisiranja štampača, kopira, skenera i faks uređaja za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluge servisiranja računarske opreme za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvješće o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke robe - tonera za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluge održavanja OWIS sistema za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluge osiguranja vozila za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Odluka o pokretanju nabavke štampanja Specijalnog izvješća o pravima LGBT osoba u Bosni i Hercegovini Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke monitora za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Odluka o pokretanju nabavke specifičnog kancelarijskog materijala Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Odluka o pokretanju nabavke kalendara za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba-arhivske kutije i omoti predmeta za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.2016. GODINA


- PLAN JAVNIH NABAVKI ZA INSTITUCIJU OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

- IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA INSTITUCIJU OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

- ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA INSTITUCIJU OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2016. GODINU

- REALIZACIJA UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2015/2016. GODINI- Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku hotelskih usluga u zemlji i inostranstvu u 2016. godini

- Javni poziv za dostavu ponuda za usluge održavanja i popravke vozila u 2016. godini

- Javni poziv za dostavu ponuda za posredovanje kod nabavke aviokarata u 2016. godini

- Obavještenje o nabavci - Konkurentski zahtjev od 04.02.2016. za dostavu ponuda za nabavku robe - motornog goriva (dizel) i maziva za službena vozila Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o nabavci - Konkurentski zahtjev od 08.02.2016. za dostavu ponuda za servisiranje fotokopir aparata, štampača, fax uređaja i skenera Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o nabavci - Konkurentski zahtjev od 08.02.2016. za dostavu ponuda za servisiranje računarske opreme Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Izvještaj o provedenom postupku nabavke štampanja godišnjeg izvještaja institucije Ombudsmena BiH za 2015.g.

- Odluka o pokretanju nabavke higijensko-sanitarnog materijala Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Odluka o pokretanju nabavke motornog vozila Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka za nabavku, štampanje i isporuku omota za predmete Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i HercegovineOvdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Izvještaj o provedenom postupku nabavke Laptop računara br.1.

- Izvještaj o provedenom postupku nabavke Laptop računara br.2.

- Izvještaj o provedenom postupku nabavke Laptop računara br.3.

- Obavještenje o pokretanju postupka za nabavku i isporuku arhivskih kutija - registratora za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i HercegovineOvdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke računara za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine - septembar 2016.g.Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke printera i skenera za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine - septembar 2016.g.Ovdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluge osiguranja motornih vozilaOvdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku usluge osiguranja motornih vozila.

- Izvještaj o provedenom postupku nabavke auto guma.

- Obavještenje o pokretanju postupka nabavke usluge održavanja OWIS sistemaOvdje možete preuzeti Izvještaj o provedenom postupku nabavke usluge održavanja OWIS sistema.

- Izvještaj o nabavci kutija za arhiviranje, kutije za pisma i kutija za čuvanje stvari i sličnih predmeta

- Izvještaj o nabavci kancelarijski materijal-blokovi, sveske, arhivski herbar...

- Izvještaj o nabavci kancelarijski materijal-mali planeri po zahtjevu UO

- Izvještaj o nabavci kllima uređaja

- Izvještaj o nabavci fotokopir papira u boji

- Izvještaj o nabavci specifičnog kancelarijskog materijala: blokovi, dnevnici rada, rokovnici

- Izvještaj o nabavci registratora

- Izvještaj o nabavci tonera

- Izvještaj o nabavci usluge štampanja publikacija

- Izvještaj o nabavci torbice za dokumente2015. GODINA

- Konkurentski zahtjev od 26.03.2015. za dostavu ponuda za nabavku higijensko-sanitarnog materijala za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

- Konkurentski zahtjev od 30.03.2015. za dostavu ponuda za nabavku napitaka i pića za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

- Konkurentski zahtjev od 24.4.2015. za štampanje Godišnjeg izvještaja za 2014. godinu sa Godišnjim izvještajem o pojavama diskriminacije u BiH za 2014. godinu

- Javni oglas za prodaju motornih vozila putem licitacije po sistemu zatvorenih ponuda Ovdje možete preuzeti i obrazac za ponudu.

- Treći javni poziv za prodaju motornog vozila putem licitacije po sistemu zatvorenih ponuda Ovdje možete preuzeti i obrazac za ponudu.

- Tenderska dokumentacija od 26.10.2015. za postupak javne nabavke motornog putničkog vozila za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

- Tenderska dokumentacija od 05.11.2015. za postupak javne nabavke i isporuka tonera i ketridža za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

- Tenderska dokumentacija od 19.11.2015. za postupak javne nabavke i isporuke kancelarijskog materijala za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

- Tenderska dokumentacija od 20.11.2015. za konkurentski postupak javne nabavke računara za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

- Tenderska dokumentacija od 30.11.2015. za konkurentski postupak javne nabavke usluge-osiguranje motornih vozila i to: "Osiguranje od autoodgovornosti sa osiguranjem vozača i putnika" i "Kasko osiguranje vozila" za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

- Tenderska dokumentacija od 30.11.2015. za konkurentski postupak javne nabavke usluge-održavanje OWIS sistema za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

- Tenderska dokumentacija od 30.11.2015. za konkurentski postupak javne nabavke usluga stalne Internet veze zagarantovane brzine, email i Web hostinga za potrebe Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u Područnom uredu u Sarajevu

Važni linkovi


Štitimo prava fizičkih i pravnih lica sukladno Ustavu BiH i međunarodnim sporazumima koji se nalaze u dodatku Ustava...
Ombudsmani BiH

Aktivnosti Ombudsmana

Nastavak i jačanje suradnje Ombudsmana Bosne i Hercegovine i Ombudsmana za djecu Republike Srpske

Ombudsmani Bosne i Hercegovine na tematskoj sjednici Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava PSBiH "Ljudska prava žena u Bosni i Hercegovini"

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur na sjednici Odbora za energetiku, rudarstvo i industriju Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Ombudsmani Bosne i Hercegovine održali radni sastanak sa gospodinom Sašom Jankovićem

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur razgovarala sa ministricom pravde Kantona Sarajevo Lejlom Brčić

Ombudsmanka dr. Jasminka Džumhur na sastanku Upravnog odbora projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“

Arhiva aktivnosti


Aktuelne publikacije


Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine  © 2021    |    Mapa stranice